ดูหนังออนไลน์
Telecommunications

‘เอไอเอส’จ่ายเงินประมูล 1800 งวดแรกกว่า 6.6 พันล้าน

กสทช. เผย “เอไอเอส” แจ้งพร้อมจ่ายเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz งวดที่ 1 กว่า 6.69 พันล้าน วันที่ 19 ก.ย.นี้

กสทช
ฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN)  ในเครือเอไอเอส ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ในราคาประมูลสูงสุด 12,511 ล้านบาท

ทั้งนี้ AWN ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน กสทช. ว่าจะขอเข้าชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ฯ งวดที่ 1 ที่ต้องชำระ 50% ของราคาการประมูลสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 6,693 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 และขอให้ กสทช. พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ให้มีผลในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 2561

นายฐากร กล่าวว่าการจ่ายเงินค่าประมูล 1800 ของ  AWN ดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตฯ และการเปิดให้บริการบนคลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740-1785/1835-1880 MHz ที่บริษัทต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 90 วัน หลังจากได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. แจ้งผลการประมูล

จากนั้น กสทช. จึงจะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ให้กับบริษัทต่อไป สำหรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ที่จะได้รับ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลแล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight