Telecommunications

‘ทรูมูฟ เอช’ แจงสัญญานล่มจากซอฟท์แวร์ เตรียม ‘ชดเชย’ ลูกค้า


หลังจากระบบเครือข่ายสัญญานมือถือของ ทรูมูฟ เอช เกิดความขัดข้องในวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) ช่วงเวลาประมาณ 15.54-16.13 น. เป็นผลให้ลูกค้าในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้นั้น

ทรูมูฟ เอช ได้ออกหนังสือขออภัยลูกค้า พร้อมเตรียมหามาตรการชดเชยร่วมกับ สำนักงาน กสทช. โดยระบุว่า

true

“ทรูมูฟ เอช ขออภัยท่านผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูงที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ โดยบริษัทฯได้เร่งแก้ไขทันทีและสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

จากการตรวจสอบสาเหตุพบว่าเกิดจากซอฟท์แวร์และระบบสื่อสัญญาณในบางส่วนทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ลูกค้าในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉลี่ย 8-10 นาทีในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูงอีกครั้ง โดยสำนักงานกสทช. และบริษัทฯ จะร่วมกันกำหนดมาตรการชดเชยสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กสทช.ได้ออกจดหมายด่วน เรียก ทรูมู฿ฟ เอช เข้าชี้แจงถึงเหตการณ์สัญญาณล่มในวันพรุ่งนี้เวลา 9.00 น.