ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

ชิงคลื่น ‘700 MHz’ เดือดจัด 3 ใบราคารวมพุ่ง ‘51,459 ล้าน’

จบประมูลคลื่น 700 MHz เคาะ 20 รอบ จากราคาเติ่มต้น 8,792 ล้านบาท พุ่งขึ้นไปที่ 17,153 ล้านบาท รวม 3 ใบอยู่ที่ 51,459 ล้านบาท

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดฉากประมูล 5G เริ่มต้นที่คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ (MHz) เมื่อเวลา 09.30 น. มี 3 รายที่เข้าประมูล คือ กลุ่มเอไอเอส ทรู และ แคท โดยจำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 เมกะเฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้น 8,792 ล้านบาท เสนอราคารอบละ 440 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการประมูลมีการเสนอราคาทั้งหมด 20 รอบ จบที่ราคา 17,152 ล้านบาท ในเวลา 11.57 น. รวม 3 ใบ ราคา 51,459 ล้านบาท โดยเงื่อนไขของคลื่น 700 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกัน 2,637.6 ล้านบาท และหากไม่ชำระค่าประมูล จะต้องชำระค่าปรับ 1,319 ล้านบาทต่อใบอนุญาต ขณะที่การชำระเงินแบ่งเป็น 10 งวด งวดละ 10%

​ขั้นตอนต่อจากนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเลือกย่านความถี่ ภายในเวลา 20 นาที โดยระบบการประมูลจะสร้างทางเลือกให้แก่ผู้เข้าประมูลแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลสามารถเสนอราคาในตำแหน่งของย่านความถี่ที่ประสงค์ หากไม่ประสงค์ที่จะเลือกตำแหน่งใดเป็นพิเศษสามารถใส่ 0 (ศูนย์) ได้ โดยการเสนอราคานี้มีหน่วยเป็นบาท อย่างไรก็ดี จะดำเนินการประมูลทั้ง 2 ขั้นตอนให้เสร็จสิ้นในแต่ละย่าน ซึ่งหลังจากประมูลครบทุกย่านแล้วจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบและรับรองผลการประมูลวันที่ 19 ก.พ.2563 พร้อมชำระเงินงวดแรกทันที

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล กสทช.จะประกาศพร้อมกันหลังเสร็จสิ้นการประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์

The Bangkok Insight Editorial Team