ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

‘ไทยคม’ ลั่น โอนย้ายลูกค้าทีวีดาวเทียมไทยคม 5 เสร็จกุมภานี้

ไทยคม ทะยอยโอนย้ายลูกค้าทีวีดาวเทียมจากไทยคม 5 ไป ไทยคม 6 ดีเดย์ 15 กุมภาพันธ์ มั่นใจแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม เปิดเผยว่า ไทยคมได้ทยอยโอนย้ายลูกค้าออกจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปแล้ว และได้แจ้งให้ลูกค้าโทรทัศน์ดาวเทียมดำเนินการโอนย้ายจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 6

สำหรับกระบวนการโอนย้ายจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และได้ขอให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แจ้งให้ผู้รับชมตามบ้าน ทำการเปิดกล่องรับสัญญาณไว้เพื่อปรับปรุงข้อมูลการรับช่องรายการที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินการจัดสร้างดาวเทียมบรรจุเชื้อเพลิงและระบบขับเคลื่อนเพื่อส่งขึ้นไปเชื่อมต่อเพื่อขยายอายุเชื้อเพลิงให้กับดาวเทียมไทยคม 5 ว่าปัญหาของดาวเทียมไทยคม 5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นเหตุขัดข้องทางระบบเทคนิคของดาวเทียม ที่ไม่เกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิง

อนันต์ แก้วร่วมวงศ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้พยายามอย่างสุดความสามารถในการดูแลลูกค้าผู้ใช้งานให้ได้รับบริการที่ต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด

WANPEN PUTTANONT