Technology

‘IRPC-ม.เชียงใหม่’ ร่วมมือพัฒนา ‘วัสดุสังเคราะห์-อุปกรณ์การแพทย์’

“IRPC” จับมือ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ร่วมกันพัฒนาวัสดุสังเคราะห์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี  ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วย ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีด้านวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวัสดุสังเคราะห และอุปกรณ์ทางการแพทย์

IRPC

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการวัสดุสังเคราะห์เพื่อใช้งานทางการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาพอลิเมอร์ย่อยสลายได้เกรดการแพทย์  การพัฒนาการขึ้นรูป และทดสอบไฮโดรเจลเป็นวัสดุปิดแผล ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ไออาร์พีซี กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IRPC

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาลิ้นหัวใจพัลโมนิกเทียมแบบใหม่เป็นชิ้นเดียวไม่มีการเย็บ เพื่อใช้ทางการแพทย์ และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ นวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์ และอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ดังกล่าว มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพดี ทำให้แพทย์ และคนไข้มีทางเลือกในการรักษา ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่ม NEW S Curve และการมุ่งสู่การเป็น Medical Hub รวมถึง สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

IRPC

อ่านข่าวเพิ่มเติม