Technology

อยู่ที่ไหนก็แวะมาเที่ยว ‘จุฬาฯ’ ได้ ด้วยโลกเสมือนจริงบน ‘เมตาเวิร์ส’

อยู่ที่ไหนก็แวะมาเที่ยว ‘จุฬาฯ’ ได้ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยโลกเสมือนจริงบน ‘เมตาเวิร์ส’ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสร้าง หอประวัติจุฬาฯ บนโลกเสมือนจริงสามมิติขึ้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยได้ ผ่านอุปกรณ์วีอาร์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสถานที่จริง อีกทั้งต่อยอดความรู้ในการสร้างโลกเสมือนจริง ที่ช่วยในการดำเนินกิจการในภาครัฐวิสาหกิจ และด้านสุขภาพ ในยุคเมตาเวิร์ส

จุฬาฯ

หอประวัติจุฬาฯ บนโลกเสมือนจริงสามมิติ

การสร้างโลกเสมือนจริงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันไทยศึกษา จัดสร้างหอประวัติจุฬา บนโลกเสมือนจริงสามมิติขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อดำรงคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอาจกล่าวได้ว่า เป็นระบบเมตาเวิร์ส ขนาดเล็กแห่งแรกๆ ของประเทศ ที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริง

จุฬาฯ

พัฒนาระบบฝาแฝดดิจิทัล โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ เขื่อนท่าทุ่งนา

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้มีการต่อยอดนำความรู้ในการสร้างโลกเสมือนจริง ช่วยในการดำเนินกิจการในภาครัฐวิสาหกิจ ด้วยการพัฒนาระบบฝาแฝดดิจิทัลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ เขื่อนท่าทุ่งนา ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในเขื่อน ตามนโยบายเข้าพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงาน

ในโครงการนี้ได้สร้างแบบจำลองสามมิติของโรงไฟฟ้าครบถ้วน ทั้งพื้นที่ภายในและอาคารภายนอก รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีในโรงไฟฟ้าทั้งหมด ผลลัพธ์ของโครงงานเป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหุ่นยนต์อัตโนมัติ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลโรงไฟฟ้า

สามารถใช้ในการฝึกฝนบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังใช้สำหรับให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับวิศวกรรมเขื่อนและการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเขื่อน  โครงการนี้จึงเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สในภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

จุฬาฯ

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์

นอกจากนี้ ในมิติของสุขภาพในยุคเมตาเวิร์ส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ดูแลสภาวะสมองเสื่อม (Dementia Day Center) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้บูรณาการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือ Virtual Reality (VR) มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์ ด้วยการสร้างเกมส์ในโลกเสมือนจริง สำหรับบำบัดผู้สูงวัยที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ให้สามารถชะลอการดำเนินของโรคภาวะการรู้คิดถดถอย ที่นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคต

โดยในเกมส์ ได้มีการจำลองสถานการณ์เสมือนว่าผู้เล่น อยู่ในแปลงผักทำหน้าที่เก็บพืช ผัก และผลไม้ตามคำเป้าหมายที่เกมส์กำหนด ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการรู้คิดด้านความจำ (Memory) ให้กับผู้เล่น และทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดการรู้คิด ซึ่งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกการรู้คิดในรูปแบบของคะแนนที่ผู้เล่นได้รับ

ทั้งนี้จะได้มีการทดลองทดสอบกับอาสาสมัคร ภายใต้ความร่วมมือและดูแลอย่างใกล้ชิด ของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จุฬาฯ

ประโยชน์จากเมตาเวิร์ส

ในปัจจุบัน การสร้างเมตาเวิร์สเพื่อนำไปใช้ประโยชน์มีได้หลากหลายมิติ มีทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สขนาดใหญ่ เช่น The Sandbox ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หรือจะเป็นเมตาเวิร์สที่มีขนาดเล็ก ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงาน เช่น Chula-Metaverse  เป็นที่ทราบดีว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส จำเป็นต้องใช้การลงทุนมหาศาล และมีบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาระบบเมตาเวิร์ส เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จึงริเริ่มให้มีการโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายมิติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณภาพ สามารถสร้างและทำงานในเชิงปฏิบัติได้ทันความต้องการ

หนึ่งในรายวิชาที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้ ที่เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้สนใจ แต่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเมตาเวิร์ส ให้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และพร้อมต่อยอดไปสู่การสร้างเมตาเวิร์สที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนเองได้ โดยการฝึกหัดลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกับตัวอย่างเกมสามมิติ การสร้างอวาตาร์ การทำแอนิเมชัน การทำสคริปท์เพื่อควบคุมและการโต้ตอบ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้การสร้างเมตาเวิร์สขนาดจิ๋ว ที่มีผู้เล่นหลายรายได้ รวมถึงสามารถพูดคุยผ่านวิดีโอกับเพื่อนด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม