Technology

กระแสการทำงานยุค Metaverse องค์กรพร้อมเปลี่ยนหรือยัง??

เปิดกระแสการทำงานยุค Metaverse เมื่อพนักงานพร้อมปรับ แล้วองค์กรพร้อมเปลี่ยนหรือยัง

ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มมองเห็นแนวทางการทำงานในรูปแบบออนไลน์ โดยสถานที่ทำงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Metaverse (เมตาเวิร์ส)

Metaverse

จากงานสำรวจของ เลอโนโว พบว่า พนักงานบริษัทกว่าครึ่ง (44%) พร้อมที่จะเริ่มเข้าสู่การทำงานแบบ เมตาเวิร์ส และเชื่อว่าการทำงานในรูปแบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานทุกคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมตาเวิร์ส ถูกจำกัดความไว้ว่าเป็น ชุมชนโลกเสมือนจริง ที่มีทั้งผู้คน สถานที่ สิ่งของที่ถูกสร้างขึ้นในแบบดิจิทัล โดยในอนาคต เมตาเวิร์ส จะกลายเป็นโลกแห่งยุคดิจิทัลอีกใบที่จะช่วยเข้ามาเติมเต็มการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการทำงานในระดับขององค์กรต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ในหลายบริษัทเกิดข้อสงสัยว่า จะสามารถดึงความสามารถของ เมตาเวิร์ส ออกมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบได้หรือไม่

จากสถิติพบว่า 2 จาก 5 (ราว 43%) ของผู้ตอบแบบสอบถามต่างเชื่อว่า บริษัทของตนไม่สามารถทำได้ เพราะด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ไม่เพียงพอจึงอาจไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เข้าสู่ยุค เมตาเวิร์ส ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพได้

นายเคน หว่อง ประธานกลุ่มธุรกิจ Lenovo Solutions and Services Group กล่าวว่า ความท้าทายของการเข้าสู่ยุค เมตาเวิร์ส คือการปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ที่จะทำให้องค์กรทุกขนาดสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถนำเสนอธุรกิจในแบบแผนใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ทรงพลัง และฮาร์ดแวร์ที่จัดระบบการทำงานที่ดีขึ้น รวมไปถึงความยืดหยุ่นในการทำงานด้านไอที

Infographic Metaverse and Hybrid Work

ข้อมูลสำคัญจากการสำรวจการทำงานยุค Metaverse

พนักงานกว่าครึ่ง 44% มีความเต็มใจและความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานในยุคเมตาเวิร์ส ขณะที่ 20% ไม่เต็มใจ ส่วนอีก 21 % มีความเป็นกลาง และอีก 15% ยังไม่มั่นใจกับการทำงานในยุคเมตาเวิร์ส

ครึ่งหนึ่งของคนวัยทำงาน 51% ต่างเห็นด้วยว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนายจ้าง ถือเป็นตัวบ่งชี้ความพร้อมในการก้าวเข้าไปสู่อีกยุคนั่นเอง

สำหรับประชากรวัยทำงานมากกว่าครึ่งในบราซิล 53% สิงคโปร์ 51% และจีน 54% มั่นใจว่านายจ้างของตนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ เมตาเวิร์ส และอีกครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรมีความมั่นใจน้อยลง ซึ่งประชากรวัยทำงานในสหราชอาณาจักร 30% และญี่ปุ่น 18% ก็มีความมั่นใจน้อยลงเช่นเดียวกัน

ในขณะที่ประชากร 44% ลงความเห็นว่า เมตาเวิร์ส จะเข้ามาช่วยแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานได้ถึง 3 ใน 5 (คิดเป็น 59%) เพียงแต่ไม่แน่ใจว่านายจ้างของพวกเขาจะเห็นชอบมากพอ ที่จะลงทุนให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคใหม่นี้

Ken Wong Quote for Metaverse and Hybrid Work
เคน หว่อง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า เมตาเวิร์ส จะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในขณะนี้ แต่ทุกองค์กรสามารถเริ่มต้นได้ ด้วยการปรับปรุง และแก้ไขการทำงานของพนักงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพก่อนที่จะเข้าสู่ยุค เมตาเวิร์ส โดยไม่ต้องจ่ายเงินลงทุนเสมอไป

การใช้งานในรูปแบบ Everything-as-a-service หรือ pay-as-you-go เป็นโมเดลที่มีความยืดหยุ่น คุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เข้ากับทุกสถานการณ์เฉพาะของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้พบว่า เทรนด์ตลาดของการใช้งานในรูปแบบ as-a-Service เติบโตขึ้นถึง 4 เท่าของตลาดบริการไอที ในด้านโซลูชันที่ให้การสนับสนุนและการบริการที่ช่วยให้ธุรกิจใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน และให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม