Technology

อาลีบาบา เปิด 10 เทรนด์แรง กำหนดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต

อาลีบาบา เผย 10 อันดับแนวโน้มเทคโนโลยีชั้นนำในอนาคต “AI คลาวด์ หุ่นยนต์ไ ตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยี” จากโลกทางกายภาพไปสู่โลกเสมือนมากขึ้น

Alibaba DAMO Academy (“DAMO”) โครงการริเริ่มด้านการวิจัยระดับโลกโดย อาลีบาบา กรุ๊ป ระบุแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต สำหรับช่วง 2-5 ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะได้เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วและจะสร้างผลกระทบกับทุกภาคส่วน

อาลีบาบา

เจฟ จาง หัวหน้าสถาบัน Alibaba DAMO Academy กล่าวว่า ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก

ขอบเขตของเทคโนโลยีขยายจากโลกทางกายภาพไปสู่โลกเสมือน (Mixed Reality) ซึ่งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นเรื่อย ๆ นี้ก็เริ่มผันไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป”

10 เทรนด์แรง จากอาลีบาบา

1. การผสมผสานระหว่างคลาวด์-เครือข่าย-อุปกรณ์ (Cloud-Network-Device Convergence)

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไปสู่ระบบคอมพิวติ้งแบบใหม่ของการผสมผสานระหว่างคลาวด์-เครือข่าย-อุปกรณ์ (Cloud-Network-Device Convergence)

ในอีกสามปีข้างหน้า คาดว่าจะได้เห็นการนำ AI ไปใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการวิจัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงจะมีการใช้ชิปซิลิคอนโฟโตนิกอย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large-scale Data Center) อีกด้วย

นอกจากนี้ AI จะช่วยรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid) ในอนาคต ส่วนยารักษาโรคก็จะแม่นยำและคำนึงถึงคนไข้เป็นหลักมากขึ้นจนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ อีกทั้งยังมี AI ที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการตีความ รวมไปถึงแว่นตา XR รุ่นใหม่อีกด้วย

วิทยาศาสตร์

2. AI เพื่อวิทยาศาสตร์ (AI for Science)

AI จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการวิจัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และจะใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตวิทยาศาสตร์พื้นฐานอีกด้วย

3. ชิปซิลิคอนโฟโตนิก (Silicon Photonic Chips)

จะมีการใช้ชิปซิลิคอนโฟโตนิกอย่างแพร่หลาย ในการส่งข้อมูลความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large-scale Data Center)

4. AI เพื่อพลังงานหมุนเวียน (AI for Renewable Energy)

AI จะช่วยรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid) เข้าด้วยกัน และทำให้การใช้ระบบไฟฟ้ากำลังมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

5. ยาที่มีความแม่นยำสูง (High-precision Medicine)

ยาที่มีความแม่นยำโดยคำนึงถึงคนไข้เป็นหลักจะกลายเป็นแนวโน้มที่สำคัญที่จะขยายขอบเขตของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการป้องกันโรค การวินิจฉัย และการรักษาโรค

6. AI ที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Privacy-preserving Computation)

ระบบคอมพิวติ้งที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการตีความ และเราจะได้เห็นหน่วยงานด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Data Trust) ที่ให้บริการในการแชร์ข้อมูลจากเทคโนโลยีมากขึ้น

XR

7. Extended Reality (XR)

แว่นตา XR รุ่นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนแว่นสายตาธรรมดาจนแยกไม่ออกนั้นจะเข้าสู่ตลาดและจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่อินเทอร์เน็ตในอนาคต

ในอีกห้าปีข้างหน้า คาดว่าจะเห็นหุ่นยนต์นิ่ม (Soft Robotics) ที่มีความสามารถรับรู้ได้เข้ามาแทนที่หุ่นยนต์ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินที่ทำงานเป็นคอมพิวติ้งโหนด (Computing Nodes) ที่ให้การเชื่อมต่อที่แพร่หลาย:

8. หุ่นยนต์นิ่มที่มีความสามารถรับรู้ (Perceptive Soft Robotics)

หุ่นยนต์นุ่มที่มีความสามารถรับรู้จะเข้ามาแทนที่หุ่นยนต์ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต และเตรียมพร้อมสู่การนำหุ่นยนต์บริการไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในวงกว้าง

9. ระบบคอมพิวติ้งที่รวมดาวเทียมและภาคพื้นดินเข้าด้วยกัน (Satellite-terrestrial Integrated Computing)

ดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินจะทำงานเป็นโหนดคอมพิวติ้ง เพื่อประกอบเป็นระบบเครือข่ายที่รวมเข้าด้วยกันซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่แพร่หลาย

ยิ่งไปกว่านั้น คาดว่าจะได้เห็น AI ในอนาคตเปลี่ยนเป็นวิวัฒนาการร่วมของโมเดลขนาดใหญ่และเล็กผ่านระบบ Cloud, ระบบ Edge และอุปกรณ์ต่าง ๆ

LINE ALBUM technologysocial media ๒๒๐๑๓๑ 0

10. วิวัฒนาการร่วมของโมเดล AI ขนาดใหญ่และเล็ก (Co-evolution of Large- and Small-scale AI Models)

AI ในอนาคตกำลังเปลี่ยนจากการแข่งเรื่องความสามารถในการปรับขนาดแบบจำลองพื้นฐานเป็นวิวัฒนาการร่วมของแบบจำลองขนาดใหญ่และขนาดเล็กผ่านระบบ Cloud, ระบบ Edge และอุปกรณ์ ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าในทางปฏิบัติ

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่: https://damo.alibaba.com/techtrends/2022?lang=en

อ่านข่าวเพิ่มเติม