Technology

‘ดีแทค’ ร่วมฟื้นฟูประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านแคมเปญ ‘ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม’

ดีแทค มุ่งเพิ่มโอกาส สร้างความเท่าเทียมกลุ่มเปราะบาง เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัล หวังร่วมฟื้นฟูประเทศก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 สร้างสรรค์แคมเปญ “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม”

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมีความเชื่อว่า โทรคมนาคมสามารถสนับสนุนความเท่าเทียมทางดิจิทัล (digital inclusion) ผ่าน 3 ภารกิจ ได้แก่

ดีทั่วดีถึง

1. สัญญาณเน็ตเพื่อทุกคน (Good For All Connectivity)

2. การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (Affordability Service)

3. การเพิ่มทักษะดิจิทัล (Digital Skills)

dtac contribution 25112021

ลดความเหลื่อมล้ำดิจิทัลด้านการศึกษาของเด็กไทย

ข้อมูลจากมูลนิธิมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียระบุว่า มีนักเรียนไทยกว่า 15 ล้านคนในทุกระดับชั้นต้องหยุดเรียน เพราะโรงเรียนและสถานศึกษาถูกสั่งปิดในช่วงการระบาดของโควิด -19 ตลอดช่วงปี 2563-2564 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า ภาคการศึกษาเป็นอีกหนึ่งภาคที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ เพราะสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของที่นักเรียนแต่ละคนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของโรงเรียนในการปรับตัว การออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอน ทักษะครู ความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมไปถึง การที่เด็กบางคนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตได้

จากข้อมูลสถิติแห่งชาติปี 2562 ยังมีเด็กมากถึง 14.7% หรือกว่า 2.4 ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต สำหรับเด็กที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้น กว่า 94% ของเด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทางมือถือเป็นหลัก

1.dtac 2000 sims

ในขณะที่เข้าผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปเพียงแค่ 55 % และ 16% ตามลำดับ และมีครัวเรือนยากจน (รายได้ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี) เพียง 3% เท่านั้นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส่วนที่เหลือล้วนแต่ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการท่องโลกออนไลน์

สำหรับครัวเรือนที่มีฐานะยากจน หรือในที่นี้ เราเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า เป็นขาล่างของตัว K ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นช่องทางเดียวที่พวกเขาทำได้

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ดีแทคได้สนับสนุน 2,000 ซิมพร้อมแพ็กเก็จเน็ตอันลิมิเต็ดความเร็ว 4 Mbps แก่กลุ่มเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ของ กสศ. นำร่องในเขตกรุงเทพฯ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดอุปสรรคการเรียนรู้ เตรียมพร้อมหาทางออกระยะยาวในยุคเรียนออนไลน์ มุ่งสู่เป้าหมายความเท่าเทียมทางดิจิทัล และลดการปิดกั้นแม้เกิดสถานการณ์โควิด-19

2.dtac safe internet

ลดความเหลื่อมล้ำดิจิทัลกลุ่มผู้สูงวัย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพ จะเปลี่ยนโฉมหน้าบริการสุขภาพชนิด ปฏิวัติ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่สมควรจะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางการแพทย์มากที่สุด กลับได้ดอกผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำดิจิทัลทำให้ผู้สูงวัยต้องเสียโอกาสใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น บริการการด้านการเงิน การซื้อสินค้าและบริการ กิจกรรมบันเทิง และสันทนาการ การสั่งและส่งอาหาร เป็นต้น

ในปี 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด และจะเข้าสู่ภาวะ สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ใน 2578 เมื่อประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ดีทั่วดีถึง

โจทย์สังคมสูงวัยไม่ใช่โจทย์ของผู้สูงวัยเท่านั้น แต่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งหมด ที่สังคมต้องรับผิดชอบดูแลร่วมกัน ดังนั้น สังคมสูงวัยจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของคนทุกรุ่นและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

ความเหลื่อมล้ำดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงวัยแบ่งได้เป็น 2 มิติ ได้แก่ การเข้าถึง (access) และการปรับใช้ (adopt) ซึ่งประเทศไทยมีปัญหาในทั้งสองมิติ

สำหรับการเข้าถึง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่า แม้กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว โดยเติบโตจาก 2.2% ในปี 2556 มาเป็น 10.3% ในปี 2561 แต่หากเทียบกับผู้สูงวัยอีก 90% หรือประมาณ 10 ล้านคน ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เลย

 

ดีแทคให้ความสำคัญกับการติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้สูงวัยผ่านโครงการ ดีแทคเน็ตทำกิน ในภารกิจปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาผู้สูงวัยในการสร้างเสริมทักษะและความรู้ในการค้าขายออนไลน์ การแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจดิจิทัล รวมทั้ง การให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยเสี่ยงบนโลกออนไลน์ให้ผู้สูงวัยด้วย

นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยมากกว่า 8,000 รายจากทีมดีแทคคอลเซ็นเตอร์ ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรัฐบาล

dtac save street food

โครงการดีแทคเน็ตทำกิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คนตัวเล็ก 

แม้สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ช่องว่างทางดิจิทัลยังคงอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางและผู้ประกอบการตัวเล็กที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ดิจิทัลเพื่อค้าขายออนไลน์ได้

ดีแทคมองวิกฤติดังกล่าว เป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับทุกคน โดยเฉพาะการเข้าถึงดิจิทัล และลดความเหลื่อมล้ำ จึงนำ ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม มาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มต่าง ๆ และชูภารกิจหลัก คือ สัญญาณเน็ตเพื่อทุกคน (Good For All Connectivity) และ การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (Affordable and Accessible Services) พร้อมกับ การเพิ่มทักษะดิจิทัล (Digital Upskilling)

ดีทั่วดีถึง

จากกลยุทธ์ดังกล่าว นำมาสู่โครงการ ดีแทค เน็ตทำกิน (dtac Net For Living) เพื่อสอนผู้ประกอบการตัวเล็ก ให้เข้าถึงช่องทางขายออนไลน์เป็นครั้งแรก ซึ่งจากการอบรมและดูแลอย่างต่อเนื่องของทีมดีแทคเน็ตทำกิน พบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าอบรมมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 51%

ทั้งนี้ ดีแทคได้บอกเล่าภารกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 ผ่านแคมเปญโฆษณา ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม ที่มุ่งส่งเสริมกลุ่มคนเปราะบางให้เข้าถึงและสามารถใช้ดิจิทัล เพื่อเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆ ในสังคม พร้อมชี้ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นถึงความรุนแรง และผลกระทบเชิงลึกของปัญหา ช่องว่างทางดิจิทัล ที่กำลังซ้ำเติมโครงสร้างสังคมไทยที่กำลังบอบช้ำด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำ และยังต้องเปลี่ยนผ่านไปให้ทันกับอัตราเร่งของดิจิทัลทั่วโลก

dtac digital inclusion

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของดีแทค ในการร่วมฟื้นเศรษฐกิจพลิกชีวิตชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะดิจิทัลในเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เท่าเทียมและยั่งยืน พร้อมรับกับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม