Technology

‘กสิกรไทย’ ผนึก ‘5 โรงพยาบาลรัฐ’ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ผงาด ‘Smart Hospital’

“กสิกรไทย” ผนึก “5 โรงพยาบาลรัฐ” พัฒนา Digital Healthcare Platform เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ Smart Hospital ให้คนไข้ 4 ล้านราย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น Smart Hospital กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง พัฒนา Digital Healthcare Platform เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการด้านสุขภาพให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันประสาทวิทยา มีแอปพลิเคชันเป็นตัวกลางเชื่อมต่อบริการระหว่างคนไข้และโรงพยาบาล ซึ่งพร้อมเปิดใช้แล้ว

กสิกรไทย

เบื้องต้น ตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดจากผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐกว่า 1 ล้านราย จากจำนวนผู้ป่วยนอกรวม 4 ล้านรายในปัจจุบัน ให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพในวิถีนิว นอร์มอล ที่สะดวก รวดเร็ว ลดความเสี่ยงโควิด-19 พร้อมเตรียมร่วมกับ กรุงเทพมหานคร พัฒนาแอปพลิเคชันให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นมีบทบาทต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยการนำ ดิจิทัลเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดนวัตกรรม ที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทย

โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการพัฒนา Digital Healthcare Platform จึงมุ่งเน้นการช่วยลดภาระของโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับคนไข้ และผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ที่มีผู้ใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก

ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนไข้ด้วย ระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ที่เชื่อมโยงระบบนิเวศน์การใช้บริการ และการบริหารจัดการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้อง กับวิถีนิว นอร์มอล ที่เป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

นางสาวขัตติยา ระบุว่า ธนาคารได้นำความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้กับแต่ละโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 แกนหลัก ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ ได้แก่

 • การวางโครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) นำมาแสดงที่แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอน และเวลาทำงาน
 • การสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาล
 • การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางเงินต่าง ๆ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart Hospital และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ 4 ล้านราย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และลดเสี่ยงจากโควิด-19
กสิกรไทย
ขัตติยา อินทรวิชัย

5 แอปพลิเคชัน ธนาคารกสิกรไทย ร่วมพัฒนากับโรงพยาบาลรัฐ

 • Chula Care โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • CBH PLUS โรงพยาบาลชลบุรี
 • TUH for All โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • RJ Connect โรงพยาบาลราชวิถี
 • NIT PLUS สถาบันประสาทวิทยา

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ที่ App Store หรือ Play Store โดยมีบริการสำคัญ 7 ฟีเจอร์หลักที่ธนาคารร่วมพัฒนา* ได้แก่

 1. บริการตรวจสอบสิทธิ์ – เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาล 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ
 2. บริการนัดหมาย – ทำนัดหมาย และแสดงข้อมูลรายการนัดหมายพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือน
 3. บริการใบนำทาง – รู้ลำดับการเข้ารับบริการ ทั้งขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ พยาบาล ชำระเงิน รับยา ตรวจ X-ray เจาะเลือด ตรวจแลป เป็นต้น
 4. บริการชำระเงิน – รองรับการชำระเงินทั้งผ่านแอป K PLUS, สแกน Thai QR Code, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต
 5. บริการบริจาคเงิน – อำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ที่จะบริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาล
 6. ข้อมูลข่าวสาร – นำเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล ข้อมูลด้านสุขภาพ
 7. ข้อมูลแผนที่ – แสดงแผนที่ตั้งอาคาร คลีนิก ศูนย์อาหาร ร้านค้า ในโรงพยาบาล

ทั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Single App สำหรับใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง โดยแอปพลิเคชันจะพร้อมให้บริการภายในต้นปี 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม