ดูหนังออนไลน์
Technology

เนคเทค จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อน ‘AI FOR THAI’ แพลตฟอร์ม AI ระดับชาติ เปิดใช้ฟรี!

เนคเทค จับมือ หน่วยงานพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม AI ระดับชาติ “AI FOR THAI” อย่างต่อเนื่อง เปิดใช้งานฟรี มุ่งพัฒนาประเทศไทย แข่งขันในเวทีโลก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) จัดเสวนา AI FOR THAI ก้าวต่อไปสู่แพลตฟอร์ม AI แห่งชาติ ล่าสุด ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร (resource) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะ AI FOR THAI ให้ประมวลผลได้เร็วขึ้น และให้บริการได้อย่างยั่งยืน

เนคเทค
AI (Artificial Intelligence) concept.

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของไทย เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยแข่งขันในเวทีโลกได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญตามความร่วมมือของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) กับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องมีเครื่องมือสําหรับการพัฒนาบุคลากรด้าน AI เชิงลึก ที่ตรงกับโจทย์การพัฒนาประเทศของไทย โดยนักวิจัย นักพัฒนา นักศึกษา สามารถนําผลงานพัฒนาด้าน AI ดังกล่าวมาเปิดบริการเพื่อทดสอบที่แพลตฟอร์ม AI FOR THAI (www.aiforthai.in.th)

ขณะเดียวกันภาคธุรกิจที่สำคัญ อุตสาหกรรม ซึ่งมี S-Curve ด้าน AI แบบก้าวกระโดด สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญให้ Startup/SME ได้เชื่อมต่อไปทดลอง สร้างนวัตกรรมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ประเทศ ลดค่าใช้จ่าย ในการนําเข้าและ ไม่เป็นเพียงผู้ใช้อีกต่อไป นั่นหมายถึง เราสามารถสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศได้เอง

AI FOR THAI แพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2562 ภายใต้แนวคิด “AI สัญชาติไทย” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในประเทศไทย ให้บริการ API ด้านปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีการประมวลผล ภาพ การสนทนา (เสียงและแชต) และข้อความ

การให้บริการในปัจจุบัน มีบริการ API ที่ให้ใช้ประโยชน์ได้แบ่งออกเป็น ด้านข้อความ 20 บริการ ด้านภาพ 13 บริการ ด้านเสียงและแชตบอท 3 บริการ รวม 36 บริการ โดยมีผู้เข้ามาใช้งานนักพัฒนา(Developers) จำนวน 5,458 ราย มีการเรียกใช้ (Request)งานกว่า 20.6 ล้านครั้ง

สำหรับบริการต่าง ๆ มาจากทั้งในส่วนของ เนคเทค-สวทช., KBTG, iApp technology, Punyapradit technology ซึ่งเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมให้บริการ โดยได้รับการสนับสนุนโครงสร้างสร้างพื้นฐานจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี

ขณะที่ การให้บริการของ “AI FOR THAI” จะเป็นลักษณะของ Free with Limit service สำหรับนักพัฒนาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเดินหน้าขยายปริมาณการใช้งาน สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องการทำ Proof of concept สู่การใช้งานจริง

ล่าสุด แพลตฟอร์ม AI FOR THAI ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร (resource) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางด้าน AI และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม