Technology

‘นฤมล’ ร่วมมือ ‘ไมโครซอฟท์’ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ”ไมโครซอฟท์” อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล  มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงาน สร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือ ความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แรงงานไทย ร่วมกับ นายปวิช ชื่นใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

IMG 9318

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้วยการยกระดับแรงงานไทยในทุกระดับทั้งกลุ่มแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนเตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การกำหนดนโยบายของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ ซึ่งทักษะด้านดิจิทัล มีความจำเป็นต่อทุกอุตสาหกรรม

นางนฤมล  กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้คนทั่วโลก ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน สร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ชดเชยการสูญเสียงานที่เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรในองค์กร ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัลที่ทันสมัย ให้ความรู้แรงงาน ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการ ในการ Reskills และ Upskills ให้แก่แรงงาน

S 22446192

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถบรรจุหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับแต่งรูปลักษณ์ กำหนดของเขตของเนื้อหาหลักสูตร ลดขั้นตอนการใช้งาน และมีผู้ดูแลระบบทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมออนไลน์ ให้แก่แรงงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ แท๊ปเล็ต สมาร์ทโฟน โดยสามารถเปลี่ยนชื่อจาก Microsoft เป็น Department of Skill Development (DSD) ได้ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มหลักสูตรและเนื้อหาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ platform มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าสัญญาณประมาณเดือนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ

ขณะที่ นายปวิช รองกรรมการผู้จัดการ ไมโครซอฟท์ ระบุว่า บริษัทยินดีที่จะมอบ Microsoft Community Training Platform  มอบหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ภาษาไทยจำนวน 51 หลักสูตร และภาษาอังกฤษอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำไปใช้ฝึกอบรมได้ทันที

S 22446157

เช่น หลักสูตร Digital literacy การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft word, Microsoft office การนำเสนองานผ่านโปรแกรม Microsoft sway การใช้โปรแกรมสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Cloud of infrastructure การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) โปรแกรม coding แบบ unplug เมื่อมีสัญญาณ wifi ข้อมูลจะถูกบันทึกภายหลัง การใช้ Python ตั้งแต่ระดับ basic-intermediate เป็นต้น

บทเรียนมีทั้ง PDF และภาพเคลื่อนไหว ทั้งยังมีโปรแกรม Microsoft team ในการใช้จัดฝึกอบรม ประชุมผ่าน video conference ได้ฟรี รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ถึง 1,000 คนพร้อมกัน

“แนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน จะช่วยให้แรงงานมีศักยภาพในการทำงานด้านดิจิทัลสูงขึ้น รวมถึงสามารถต่อยอดองค์ความรู้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้จะได้หารือความร่วมมือต่อไป” นางนฤมล กล่าว

S 22446146

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight