ดูหนังออนไลน์
Technology

‘ดิจิทัลไลฟ์’ คลื่นลูกใหม่ ผู้บริโภคอายุ 21 – 40 ปี แรงขับเคลื่อนสำคัญในอาเซียน

ดิจิทัลไลฟ์ คลื่นลูกใหม่ ในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะการปรับตัวใช้ชีวิต รูปแบบการชำระเงิน 

ในการประชุม INCLUSION Fintech จัดโดยแอนท์ กรุ๊ป ดีลอยท์ (Deloitte) ได้เปิดเผยรายงาน “คลื่นลูกใหม่” แนวโน้ม ดิจิทัลไลฟ์ ในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการหารือร่วมกันในระดับโลก ในการสร้างโลกแห่งอนาคต ที่มีความเท่าเทียมกัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดิจิทัลไลฟ์

จากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่อายุต่างกันใน 8 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอายุ 21 ถึง 40 ปีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการปรับใช้รูปแบบการใช้ชีวิตดิจิทัลไลฟ์ อย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

เทย์เลอร์ แลม หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมของดีลอยท์ ไชน่า กล่าวว่า เศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาและขยายตัว ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ที่จะเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

ภูมิภาคดังกล่าวมีประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ (Unbanked) และกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้บ้าง (Underbanked) ทั้งยังมีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย และรัฐบาลของแต่ละประเทศก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ภูมิภาคดังกล่าว มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งช่วยเร่งการปรับใช้บริการชำระเงินดิจิทัล รวมไปถึงการขยายตัวของรูปแบบการใช้ชีวิตดิจิทัลไลฟ์ในภูมิภาคนี้

จากผลการศึกษา พบว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเหล่านี้ มีศักยภาพที่สูงมากในการพัฒนา และการให้บริการอย่างทั่วถึง รวมถึงความสะดวก ปลอดภัย และยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

การใช้ 4 รูปแบบ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับภูมิภาคนี้ ได้แก่

1. บริการชำระเงินดิจิทัล หรือดิจิทัลเพย์เมนต์ (Digital Payment) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างและเชื่อมดิจิทัลไลฟ์ให้กับผู้บริโภค โดยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานต่อรูปแบบการใช้ชีวิต การทำงาน และความบันเทิง

ภาพรวมบริการชำระเงินดิจิทัลในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ราว 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนเองได้พบเห็นการใช้บริการดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น โดย 41% ชี้ว่ามียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 • บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็น 3 ประเทศที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นสูงสุด
 • สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเป็น 3 ประเทศ ที่มีการใช้บริการชำระเงินดิจิทัลอย่างคึกคักมากที่สุด

สำหรับ 3 สถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการชำระเงินดิจิทัลมากที่สุด ได้แก่ อี-คอมเมิร์ซ เอ็ม-คอมเมิร์ซ (70%), การโอนเงินระหว่างบุคคล (69%) และ การซื้อสินค้าในร้าน (62%)

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดิจิทัลเพย์เมนต์ส่วนใหญ่ มีมูลค่าไม่มากนัก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 67% ระบุว่ามูลค่าเฉลี่ยต่อธุรกรรมน้อยกว่า 900 บาท นั่นหมายความว่า บริการชำระเงินดิจิทัล ได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และกลายเป็นบริการกระแสหลักที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละวันของผู้บริโภค

technologysocial media ๒๐๑๐๒๗ 0

ส่วนเหตุผลหลัก 3 ข้อที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการอี-วอลเล็ต (E-wallet) คือ ความสะดวก (77%), ไร้การสัมผัส (69%) และ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและโปรโมชั่นพิเศษ (9%)

2. ผู้บริโภคในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้บริการดิจิทัลในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ 5 โมบายล์แอพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ ได้แก่

 • ความบันเทิง จาก โซเชียลมีเดีย (79%) การสตรีมเพลง/วิดีโอ (50%)
 • อี-คอมเมิร์ซ/เอ็ม-คอมเมิร์ซ (74%) เปฺ็นผลจากความสะดวก ผลิตภัณฑ์หลากหลาย และราคาถูก
 • บริการในชีวิตประจำวัน (59%) เช่น การเรียกรถโดยสาร อ่านข่าว หนังสือ และการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
 • บริการด้านการเงิน (45%) โดย โมบายล์แบงค์กิ้ง และดิจิทัลเพย์เมนต์ เป็นโมบายล์แอพที่ได้รับการใช้งานมากที่สุดในหมวดหมู่นี้

3. ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอนาคตทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่สดใส โดยเป็นผลมาจากการปรับใช้บริการชำระเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น และความหลากหลาย ของสถานการณ์ดิจิทัลไลฟ์ ในชีวิตประจำวัน

ดิจิทัลไลฟ์

ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียคือ “ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์” (Digital Life Leader) โดยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในทุกค่าพารามิเตอร์
 • ประเทศไทย และฟิลิปปินส์มีความโดดเด่นในฐานะ “Digital Life Follower”
 • ความนิยมในการใช้มือถือของประเทศไทย จัดอยู่ในระดับที่สูง รวมถึงการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย การพัฒนาของบริการชำระเงินดิจิทัล และอี-คอมเมิร์ซ
 • ฟิลิปปินส์ เป็นผู้นำในเรื่องของการปรับใช้บริการชำระเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนเงินระหว่างบุคคล และอุตสาหกรรมเกม
 • อินเดียจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี “ศักยภาพด้านดิจิทัลไลฟ์” (Digital Life Potential) โดยเป็นผู้นำในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้
 • บังคลาเทศและปากีสถานจัดว่าอยู่ในกลุ่ม “ผู้ตามหลังด้านดิจิทัลไลฟ์” (Digital Life Catcher)

อ่านข่าวเพิ่มเติม