ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาทักษะดิจิทัล ด้วย ‘ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ’

พัฒนาทักษะดิจิทัล ดีแทค จับมือดีป้า กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมภูมิคุ้มกัน เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า การ พัฒนาทักษะดิจิทัล ให้แก่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ และทักษะ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน ระบบนิเวศดิจิทัล

พัฒนาทักษะดิจิทัล

นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ยังเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจ และเข้าถึงเทคโนโลยี มากกว่าคนรุ่นเก่า จึงควรหากลยุทธ์ ดึงศักยภาพเหล่านั้น ออกมาในเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และต่อยอดเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ

ดังนั้น ดีป้า จึงร่วมมือกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย รวมทั้งพันธมิตร ในแวดวงการศึกษา และภาคสังคม พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ที่จำเป็นในชีวิตดิจิทัล โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ ห้องเรียนเด็กล้ำ และ ห้องเรียนครูล้ำ

การร่วมมือผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตร ห้องเรียนครูล้ำ และ ห้องเรียนเด็กล้ำ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเสริมทักษะดิจิทัล ให้ทั้งคุณครู ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ที่เหมาะสม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน ได้รู้จักประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่กับการเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สำคัญ รองรับศตวรรษที่ 21

ด้าน ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้สื่อ ในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกองทุนฯ

สำหรับห้องเรียนเด็กล้ำ จะช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้ และเสริมทักษะใหม่ ด้านดิจิทัล แก่เด็กและเยาวชนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดี และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือ กับองค์กรต่าง ๆ ที่มีเป้าหมาย ในการสร้างระบบนิเวศที่ดี ต่อสังคมอินเทอร์เน็ตร่วมกัน

ขณะที่ นายมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า เยาวชนกำลังอยู่บนจุดตัด ของการเปลี่ยนผ่าน ในอัตราเร่ง สู่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล เต็มรูปแบบ

สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญคือ โอกาส ที่มาพร้อมกับความเสี่ยง บนโลกออนไลน์ ดีแทคจึงให้ความสำคัญ กับการยกระดับทักษะ ทางดิจิทัล (digital upskilling) ให้เยาวชน ฝึกสร้างกระบวนการทางความคิด และพัฒนาทักษะ เพื่อรับกับการปรับใช้ดิจิทัล เพื่อโอกาสทางอาชีพ

มาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น

ขณะเดียวกัน เยาวชนมีความตระหนัก และมีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของตัวเอง การแยกแยะข่าวสาร และความต้านทาน ที่จะไม่รับอิทธิพลความเชื่อ จากโฆษณาชวนเชื่อ หรือการปกป้องตัวเอง จากการล่วงละเมิดทางเพศ จากบุคคลแปลกหน้าบนโลกออนไลน์

“ดีแทคมีความเชื่อมั่นว่า เยาวชนไทยไม่ใช่เหยื่อ แต่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เพื่อนในวัยเดียวกันได้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ”นายแอดอัคทูสเซ่น กล่าว

ดังนั้น การผนึกความร่วมมือ กับภาครัฐและประชาสังคม อย่าง “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ” จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ความยั่งยืนของ ดีแทค ผ่านการสร้างความร่วมมือ และสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบาย ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ และสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักในวงกว้าง ตลอดจนการสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ครู พ่อแม่และผู้ปกครอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

WANPEN PUTTANONT