Technology

สจล. จับมือ AWS เตรียมพร้อมนักศึกษา-ชุมชนรับเศรษฐกิจดิจิทัล


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผนึกกำลัง อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส มุ่่งสร้างทักษะคลาวด์สำหรับนักเรียนและคนวัยทำงาน สนับสนุนไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ในสามส่วนหลัก ได้แก่ การนำคอนเท้นต์ทางด้านคลาวด์ของ AWS Educate และ AWS Academy มาใช้ในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย

01 KMITL x AWS

ขณะที่อีกสองส่วนได้แก่ การนำเทคโนโลยีคลาวด์ของ AWS มาใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาของสจล. ด้วยการใช้บริการระดับสูง อาทิ ปัญญาประประดิษฐ์ ( AI) อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) ในการแก้ปัญหาความท้าทายทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงการเป็นศูนย์ให้ความรู้ในด้านวัตกรรมดิจิทัลสำหรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ สจล. จะใช้หลักสูตรและเนื้อหาจาก AWS Educate ซึ่งเป็นโครงการทางการศึกษาระดับโลกของ AWS ที่จะช่วยให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษามีเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยเสริมให้การเรียนรู้เกี่ยวเนื่องกับคลาวด์ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนทำงาน (workforce) สำหรับอนาคต

02 KMITL x AWS

นอกจากนี้ สจล. ยังเข้าร่วมในโครงการ AWS Academy โครงการที่ให้หลักสูตรด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งกับสถาบันการศึกษาระดับสูงเพื่อช่วยตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อให้ได้รับใบรับรองต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมและเพื่อให้ได้รับตำแหน่งงานตามที่ต้องการ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยลงอีกด้วย

ปัจจุบัน ประเทศกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมที่มีเทคโนโลยีเป็นบทบาทสำคัญ และทักษะในด้านคลาวด์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคตในประเทศไทย ความร่วมมือกับ AWS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางที่สุดทั่วโลก เพื่อพัฒนาทักษะ และเพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ (reskill) ให้คนทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคต

04 KMITL x AWS

ด้านนายวินเซนต์ คัวฮ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ธุรกิจสาธารณะสุข องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ประจำ AWS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น กล่าวว่า ความร่วมมือกับสจล. จะเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตรวมถึงคนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มเติมโดยใช้ AWS Cloud

สำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สอนจะสามารถเข้าถึงบริการคลาวด์ที่กว้างขวางที่สุดและลึกที่สุด รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ การวิเคราะห์บิ๊ก ดาต้า (Big data analysis) ตลอดจนถึง IoT และอื่น ๆ อีกมากมาย

“ทั้งหมดนี้จะช่วยบ่มเพาะความสามารถของเยาวชนที่มีความสามารถในการแสวงหาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป”นายวินเซนต์ กล่าว