Technology

‘สินแพทย์’ อัพเกรดซอฟต์แวร์ ‘เนทติเซนท์’ ยกเครื่องสู่ ‘รพ.อัจฉริยะ’


เนทติเซนท์ ลงนามวางระบบ Netizen Peony กับ โรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลในเครือ 5 แห่ง เชื่อมโยงนำข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ ยกระดับระบบปฏิบัติการรพ.เพื่อเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์ธุรกิจเฮลธ์แคร์ อัจฉริยะ พร้อมรองรับแผนขยายโรงพยาบาล

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เปิดเผยว่า ภาพรวมในตลาดธุรกิจเฮลธ์แคร์  กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อมอบบริการที่สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนยุค 4.0

สินแพทย์ 1

ทั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มุ่งยกระดับธุรกิจสู่ เฮลธ์แคร์ อัจฉริยะ (Intelligent Healthcare) ด้วยการ นำเอา เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจ เพราะการวางระบบซอฟต์แวร์เป็นฐานรากสำคัญของธุรกิจเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ปัจจุบันมีการรวบรวมฐานข้อมูลเอาไว้บนคลาวด์ ช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเฮลธ์แคร์ในยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งข้อมูลจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นใครมีข้อมูลมากกว่า และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า จะกลายเป็นผู้นำในวงการ”นายกฤษดา กล่าว

ล่าสุด เนทติเซนท์ ได้เข้าไปวางระบบซอฟต์แวร์ Netizen Peony บน Netizen.Cloud ของ Netizen ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือ กว่า 5 สาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบหลังบ้าน (Back Office) เชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้าน (Front Office) ให้มีความพร้อมรองรับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยระบบจะช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงาน ให้สามารถทำงานภายในระบบเดียวกันได้เป็นอย่างดี โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกด้าน

นายกฤษดา สาธุกิจชัย1 1
กฤษดา สาธุกิจชัย

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด กล่าวว่า แม้ธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาลยังคงเติบโตได้ดีในทุก ๆ ภาวะเศรษฐกิจ แต่ทางสินแพทย์ก็ยังคงมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น อีกทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงพยาบาลนั้นก็ทำให้งานหลังบ้านมีความซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้น การก้าวไปสู่การเป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะ จะต้องมีระบบหลังบ้าน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีไปพร้อมๆกับระบบการให้บริการหน้าบ้าน เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราและโรงพยาบาลในเครือ มีแผนรุกขยายตลาดธุรกิจเฮลธ์แคร์ เพื่อเปิดโรงพยาบาลใหม่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดมากกว่า 10% ในทุกปี

พร้อมกันนี้ยังวางเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการระดับกลาง รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและประชากรที่หนาแน่นในแต่ละเขตพื้นที่ เชื่อมต่อพื้นที่การบริการด้านเฮลธ์แคร์ ด้วยการสร้าง เมดิคัล คอมเพล็กซ์ คลีนิคเฉพาะทาง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง 5 เท่า