ดูหนังออนไลน์
Technology

‘KBTG’ ประกาศผล ‘TechJam 2019’ พาแชมป์ลัดฟ้าไป ‘ซิลิคอน วัลเลย์’


KBTG ประกาศผล TechJam 2019 ได้ 3 แชมป์สุดยอดฝีมือที่รู้ลึก รู้จริงด้าน Coding, Data และ Design คว้าเงินรางวัลรวม 540,000 บาท พร้อมไปดูงานที่ซิลิคอน วัลเลย์ สหรัฐ และโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ KBTG ในการร่วมสร้างอนาคตให้ขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ปลื้มผลสำเร็จมีคนร่วมแข่งขัน 1,750 คน จากหลากหลายวัย และอาชีพ

TechJam1

 

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นและเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation จึงได้จัดการแข่งขัน TechJam 2019 by KBTG ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นหนึ่งในเวทีแข่งขันและค้นหา “สุดยอดฝีมือ” ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถใน 3 ด้าน คือ Code , Data Scientist และ Design

TechJam7

สำหรับการแข่งขัน TechJam 2019 by KBTG ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้ง 3 ด้านรวม 1,750 คน แบ่งเป็นการเข้าร่วมการแข่งขัน Deep Code มากถึง 800 คน ในขณะที่ Deep Data ก็มาแรงมากเพราะผู้สมัครมากกว่าปี 2018 หนึ่งเท่าตัว อยู่ที่ 650 คน ส่วน Deep Design ปีนี้มียอดคนสมัคร 300 คน และมีทีมที่สามารถผ่านบททดสอบจนกระทั่งถึงรอบชิงชนะเลิศ ในส่วน Deep Code 38 ทีม Deep Data และ Deep Design ด้านละ 20 ทีม

Judge

โจทย์และกิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 • Deep Code โจทย์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ โจทย์ปัญหาเชิงอัลกอริทึม เพื่อวัดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงคำนวณ (Problem Analysis) ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) และสามารถลงมือเขียนโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาได้จริง (Programming) และโจทย์ปัญหาให้เขียน Web Service Application ตาม Requirement ที่กำหนดให้ โดยจะจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานเสมือนจริง เพื่อวัดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ทักษะการเขียนโค้ดที่มีคุณภาพ รองรับการแก้ไขในอนาคตได้ง่าย เป็นต้น
  โจทย์ทั้งสองนี้ใช้หลักเกณฑ์ในการวัดเหมือนกัน คือ ดูความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผู้เข้าแข่งขันเขียนขึ้น

TechJam9

 • Deep Data วัดความสามารถจาก 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Technical Skills ความช่างสังเกต โดยเพียงแค่ดูวิธีการแจกแจงของข้อมูล เพราะข้อมูลที่ให้จะไม่ได้บอกความหมายใด ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน และ Business Skill หรือการนำข้อมูลไปใช้จริงในเชิงธุรกิจ
  เกณฑ์การตัดสินคือ ให้สร้างโมเดลจากข้อมูลที่ให้ไป โดยวัดที่ความสามารถในการทำนายความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ พร้อมด้วย presentation skills ซึ่งจะมีเวลาให้ทีมละ 5 นาที และตอบคำถาม 3 นาที
 • Deep Design วัดความสามารถจากการค้นหา Insight จากตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้งาน Platform ที่เราจะทำการพัฒนา (Persona) กลุ่ม Gen Z ที่ทางทีมงานเตรียมให้ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบแพลตฟอร์ม
  เกณฑ์การตัดสิน คือ การนำเสนอผลงาน (Pitching) ในเวลา 5 นาที เพื่อนำเสนอผลงานไอเดีย โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะวัดจากการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน นำเสนอประเด็นที่คนทั่วไปไม่รู้มาก่อน การตีประเด็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับ Insight และ สื่อสารเข้าใจ กระชับ ตรงประเด็น

TechJam6

ผลการแข่งขัน

 • ผู้ชนะเลิศ Deep Code ได้แก่ทีม FM and Pol ของนายพล สุรกิจโกศล และนายเอกลักษณ์ ลีละศรชัย
 • ผู้ชนะเลิศ Deep Data ได้แก่ทีม Alannkuma ของนายวัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ และนางเอมฤดี จงทวีสถาพร
 • ผู้ชนะเลิศ Deep Design ได้แก่ทีม GTBK ของนายธนนท์ วงศ์ประยูร และนายตฤณ นิลกรณ์

TechJam2

ทั้ง 3 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท พร้อมแพคเกจเดินทางไปเปิดประสบการณ์ และดูงานด้านเทคโนโลยีและการออกแบบระดับโลก ณ ซิลิคอน วัลเลย์ สหรัฐ ส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรที่มีชื่อของตัวเอง พร้อมลายเซ็นต์ของเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business- Technology Group อีกด้วย

TechJam4 1

นายเรืองโรจน์ กล่าวตอนท้ายว่า ด้วยโจทย์ที่เข้มข้นและท้าทายของการแข่งขัน TechJam by KBTG จะเป็นมาตรฐานใหม่ของการแข่งขันด้านไอที เพื่อเฟ้นหา “ตัวจริง” ที่เป็นสุดยอดฝีมือด้านเทคโนโลยีและการออกแบบที่จะมีส่วนร่วมสร้างอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ KBTG ที่จะสร้างทีม สร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อม ๆ กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อก้าวไปเป็นบริษัทด้านไอทีอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2565