Technology

‘มาเลเซีย’ ประกาศความสำเร็จ ทดสอบเทคโนโลยี ‘5.5จี’ ครั้งแรกในอาเซียน

“แม็กซิส” หนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่สุด และเก่าแก่สุดของมาเลเซีย ประกาศความสำเร็จ ร่วมมือ “หัวเว่ย” ยักษ์เทคโนโลยีจีน พัฒนาเทคโนโลยี “5.5จี” ได้เป็นครั้งแรกในมาเลเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เทคโนโลยี 5.5จี (5.5G) หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า 5จี-แอดวานซ์ จะทำให้ความเร็วของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี 5จี

5.5จี

นายโมฮาหมัด ซาลิม บิน ฟาเตห์ ดิน ประธานคณะกรรมการการสื่อสาร และมัลติมีเดียมาเลเซีย (เอ็มซีเอ็มซี) กล่าวว่า การทดลอง 5.5จี นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคโทรคมนาคมมาเลเซีย ในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อการเชื่อมต่อการสื่อสารที่ก้าวหน้า

เขายังแสดงความหวังว่า จะมีผู้เล่นในอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้น เข้ามาบุกเบิกนวัตกรรมเทคโนโลยีนี้ ที่ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของมาเลเซียยกระดับห่วงโซ่คุณค่าผ่านโซลูชันเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมยุคต่อไป และทำให้มาเลเซียขึ้นเป็นผู้นำในด้านโทรคมนาคมโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo