Digital Economy

‘กสิกรไทย’ หนุนใช้ ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’ พัฒนาภาคการศึกษา ‘เวียดนาม’

“กสิกรไทย” ทำข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยเวียดนาม สนับสนุนการพัฒนาบุคคล และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องทั้งกับยุทธศาสตร์ ของธนาคาร และรัฐบาลเวียดนาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนาย เหงียน เจิ่น ฟุก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ เวียดนาม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ของกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมของเวียดนาม

กสิกรไทย

บันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ และยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทย โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งที่จะมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแบบไร้รอยต่อให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานต่าง ๆ

รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการสนับสนุนด้านกิจกรรมวิชาการ เช่น โปรแกรมการฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันมีค่า จากสิ่งแวดล้อมในการทำงานจริง และโปรแกรมการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาเส้นทางด้านอาชีพของตนเองในอนาคตได้

สำหรับมหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดของธนาคารกลางแห่งเวียดนาม ทำการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสูงด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแบบพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและภาคการธนาคาร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ยังให้ความสำคัญต่อการริเริ่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการฝึกอบรมและการวิจัยอีกด้วย

กสิกรไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม