Digital Economy

ดับฝัน! กสทช.ย้ำชัดรับคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล แต่‘ไม่จ่าย’ชดเชย ชี้รัฐต้องไม่เสียประโยชน์

กสทช.เดินหน้าประมูลคลื่นฯ 700 MHz นำเงินช่วยจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิทัล 2 งวดที่เหลือ พร้อมค่าโครงข่ายจนสิ้นอายุใบอนุญาตปี 2572 หนุนทีวีแข่งขันยุคออนไลน์  เปิดทางคืนไลเซ่นส์ ย้ำชัด “ไม่จ่ายชดเชย” ชี้รัฐต้องไม่เสียประโยชน์

หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่าน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz  เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือประชาพิจารณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดประกาศราชกิจจานุเบกษาในเดือนเมษายนนี้

700MHz 190118 0001

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (18 ม.ค.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัลทั้งหมดในการเรียกคืนคลื่นฯ 700 MHz ที่ปัจจุบันทีวีดิจิทัลใช้งานอยู่ เพื่อนำไปประมูลในกิจการโทรคมนาคมเปิดให้บริการ 5G ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ปัจจุบันทีวีดิจิทัลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ดังนั้นการนำคลื่นฯ 700 MHz มาใช้ประโยชน์ด้านกิจการโทรคม  กสทช.จึงได้กำหนดการทดแทน ชดเชย หรือจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ ให้กับผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล, ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย(Mux) และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

the Bangkok insight ประมูลคลื่น 700 MHz จ่ายทีวีดิ

ผู้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล  จะได้รับทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับมูลค่าเงินประมูล 1 งวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ รวมถึงค่าเช่าบริการโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Mux) และค่าเช่าโครงข่ายตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลอีก 2 งวดที่เหลือรวมเป็นมูลค่า 16,000 ล้านบาท และการจ่ายค่าเช่าโครงข่ายทีวีและค่าเช่าโครงข่ายดาวเทียม กองทุนฯจะจ่ายแทนถึงสิ้นอายุใบอนุญาต ปี 2572 หรืออีก 10 ปี

ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  จะได้รับทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ หรือค่าผลกระทบโดยตรงที่ผู้ให้บริการโครงข่ายได้รับจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการ

700MHz 190118 0006
พ.อ.นที ศุกลรัตน์

ลดภาระต้นทุนแข่งคอนเทนท์ออนไลน์      

พ.อ.นที กล่าวว่าการนำคลื่นฯ 700 MHz  ของทีวีดิจิทัลมาประมูลเพื่อกิจการ 5G และนำเงินที่ได้จากการประมูลมาจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลอีก 2 งวดที่เหลือ รวมทั้งค่าเช่าโครงข่ายทีวี  ถือเป็นการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล  ลดภาระต้นทุนค่าประมูลใบอนุญาตและค่าโครงข่าย เพื่อทีวีดิจิทัลสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ หรือผู้ให้บริการ OTT  ไม่ว่าจะเป็น เน็ตฟลิกซ์  ยูทูบ ที่ไม่มีต้นทุนดังกล่าว  โดยทีวีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนไปเป็น “ผู้ประกอบการคอนเทนท์” แทน จากเดิมเป็นผู้ประกอบการทีวี

“กสทช.กำลังปลดภาระต้นทุนให้ทีวีดิจิทัล ช่วยสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีและช่วยให้ทีวีคงเป็นสื่อหลักที่เชื่อถือได้ของประชาชนทั่วประเทศ”

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเห็นด้วย เพราะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังการประมูลทีวีดิจิทัลในปี 2557 โดยเฉพาะผู้ประกอบการออนไลน์ ที่ไม่มีต้นทุนประมูลใบอนุญาตและค่าเช่าโครงข่าย อีกทั้งกฎหมายเปิดช่องให้ กสทช. สามารถดำเนินการเรียกคืนคลื่นฯ ที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ามาประมูลและกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ใช้คลื่นฯเดิม

ทั้งนี้ การประมูลคลื่นฯ 700 MHz ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562  ขณะที่การจ่ายเงินค่าใบอนุญาตงวดที่เหลือจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนั้นผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ที่ใช้สิทธิยืดจ่ายค่าใบอนุญาต ตามคำสั่งมาตรา 44  จะต้องนำดอกเบี้ยไปจ่ายตามกำหนด  ซึ่งในส่วนนี้จะ “ไม่ได้รับชดเชย” หลังได้เงินประมูลคลื่นฯ 700 MHz  ส่วนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ที่ไม่ได้ใช้สิทธิขยายเวลาจ่ายค่าใบอนุญาต จะต้องนำเงินค่าใบอนุญาตไปจ่ายตามกำหนดเดือนพฤษภาคม 2562 เช่นกัน  แต่เงินในส่วนนี้จะได้รับคืนหลังจากประมูลคลื่นฯ 700 MHz

tv digital

รับคืนใบอนุญาต แต่ไม่จ่ายชดเชย

จากกรณีการหารือกับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และมีการพูดถึงประเด็นเรื่อง “การขอคืนใบอนุญาต” ทีวีดิจิทัล หลังจากการประมูลคลื่นฯ 700 MHz

พ.อ.นที กล่าวอีกว่านำคลื่นฯ 700 MHz มาประมูลในกิจการโทรคมนาคม เพื่อนำเงินไปช่วยทีวีดิจิทัล ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม แต่หลังจากนั้นผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต้องการคืนใบอนุญาต “กสทช.ยินดีรับคืน แต่การจะจ่ายเงินชดเชยให้ทีวีดิจิทัล เป็นเรื่องยากที่จะทำได้ เพราะเงินประมูลคลื่นฯ 700 MHz  เป็นเงินรัฐ ดังนั้นช่วยเหลือทีวีดิจิทัล จะต้องไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์เช่นกัน

“การช่วยทีวีดิจิทัลจ่ายค่าใบอนุญาตที่เหลือ 2 งวดสุดท้าย รวมทั้งจ่ายค่าโครงข่ายทีวีและโครงข่ายดาวเทียม เปรียบได้กับการเซ้งบ้าน ที่ กสทช.จ่ายค่าเช่าแทน จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟแทน และให้อยู่ต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีก 10 ปี หากผู้ประกอบการต้องการคืนใบอนุญาต ไม่ต้องการทำต่อ กสทช.ก็รับคืน แต่ไม่จ่ายค่าชดเชย เมื่อคืนใบอนุญาตก็จะเป็นคลื่นฯว่างที่ไม่มีคนใช้งาน เหมือนช่องไทยทีวีและโลก้าปัจจุบัน”