Digital Economy

‘Big Data’ อาวุธลับทรงพลัง พลิกโฉมธุรกิจ สู่ความสำเร็จอย่างมีชั้นเชิง


เทคโนโลยีด้าน Data คือ คลื่นลูกใหญ่ ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และโลกทั้งใบ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบติดสปีด และทำให้ทุกวันนี้ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต การจับจ่ายใช้สอย การทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ ล้วนก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลแบบ 100%

แน่นอนว่า ธุรกิจที่อยากเติบโตเหนือคู่แข่ง จะรู้วิธีการใช้ประโยชน์จาก Big Data (ชุดข้อมูล) ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตได้ไกลและไวกว่า

ชยกร ดวงสุรีย์ Head of Enterprise Professional Services บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ชี้ว่า  ถ้าต้องการไปให้ไกล ไปให้เร็วกว่าปกติ วันนี้ใช้แค่ Traditional Marketing อย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องใช้ Business Intelligence ใช้ Cloud และ AI มาช่วยคิด ช่วยเก็บ ช่วยวิเคราะห์ เพื่อออกแบบสินค้า และบริการได้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภค เพื่อเพิ่ม Agility ของการตลาดให้ตรงกลุ่ม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ยุค Digital Transformation ที่มีโควิดเป็นตัวเร่ง ส่งผลให้หลายธุรกิจ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ต คือ หัวใจหลักที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ จากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์

shutterstock 592866884

หากนำ Big Data ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ บนโลกดิจิทัล มารวบรวมผ่านกระบวนการจัดเก็บ และคิดวิเคราะห์อย่างมีกลยุทธ์ จะกลายเป็น Insight ชั้นดี ที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ผ่านประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ (Customer Experience) ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

แม้ว่าทุกวันนี้ จะสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการต่อยอดธุรกิจได้โดยไม่มีเงื่อนไขมากนัก แต่ในอนาคตอันใกล้ หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  จะไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างอิสระเสรีอีกต่อไป

ในอีก 10 เดือนข้างหน้า โลกที่ปราศจาก Cookies ให้ใช้งาน ข้อมูลในการติดตามพฤติกรรมบางส่วน ที่เคยมีบนอินเทอร์เน็ต จะไม่มีให้ใช้อีกต่อไป เจ้าของธุรกิจจึงควรเตรียมพร้อม ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นของตนเอง (First-Party Data) มากกว่าพึ่งพาข้อมูลจากภายนอก หรือการซื้อข้อมูลผ่านบริษัทอื่นๆ (Third-Party Data) เพียงอย่างเดียว

ยิ่งไปกว่านั้น ควรให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล IoB หรือ Internet of Behavior (ข้อมูลที่ถูกรวบรวมผ่านโลกอินเทอร์เน็ต และนำไปวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค) เพื่อให้สามารถโฟกัสธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำเอา Data ทั้ง 3 ส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

สิ่งสำคัญที่สุด หลังการจัดเก็บข้อมูลเป็นของตนเอง เจ้าของธุรกิจควรทำความเข้าใจ ถึงพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภค โดยการนำชุดข้อมูลที่มีอยู่มาคิดวิเคราะห์ทางการตลาด หาความสัมพันธ์ และคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผ่าน Business Intelligence (BI) เพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลทางธุรกิจของตนเอง (Personalized Business Data Model) ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

OPEC TEC Big Data Pyramid
ประเภทของชุดข้อมูล Big Data แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามลำดับประโยชน์ในการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ

นำไปสู่ยุทธศาสตร์การออกแบบ และผลิตสินค้า หรือบริการที่รวดเร็ว ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสภาพตลาด และตามผลลัพธ์จากการทดสอบที่เกิดขึ้นจริง หรือที่เรียกว่า การตลาดแบบอไจล์ (Agile Marketing)

กลยุทธ์การตลาดดังกล่าว จะสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด หากเจ้าของธุรกิจนำ Customer Insight ที่ได้มาประยุกต์ใช้ ในการทำกิจกรรมการตลาดบนโลกดิจิทัล ควบคู่กับเรื่อง Customer Engagement เช่น การทำ Facebook Live Streaming ขายสินค้าให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยี  และ Data มาช่วยซัพพอร์ตและประมวลผลพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบเจาะจงตรงตามความต้องการลูกค้ารายบุคคล

นอกจากการนำ Big Data มาเป็นเครื่องมือทรงพลังในการช่วยคิดวิเคราะห์ให้ธุรกิจเกิดมูลค่าโดยมีเทคโนโลยี เป็นตัวช่วย เจ้าของธุรกิจควรปรับตัวให้ไว เพื่อเรียนรู้เทรนด์ใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น อาทิ Virtual Mall, Virtual Search, Shopping Tab, Livestreaming Commerce, Omni Store ฯลฯ เพื่อมาออกแบบ Customer Journey ให้ลูกค้าในมุมมองใหม่ ๆ น่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจให้ทะยานสู่ความสำเร็จ แบบก้าวกระโดดได้ไม่ยาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม