ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

CMKL ร่วมกับ KMITL ใช้ AI คัดกรอง Covid สายพันธุ์มิวได้สำเร็จ


AI คัดกรอง Covid  CMKL x KMITL แถลงข่าวใช้ AI คัดกรอง Covid สายพันธุ์มิวได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ภายในงานได้มีการแสดงศักยภาพของ APEX Supercomputer ที่สามารถใช้ AI ตรวจหาเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้

AI คัดกรอง Covid

AI คัดกรอง Covid สายพันธุ์ มิว

รศ.ดร.สุพันธ์ุ ตั้งจิตกุศลมั่น กล่าวถึง “ความสำเร็จครั้งใหม่ของนักวิจัยไทย AI ตรวจโควิด สายพันธุ์ มิว C.1.2”  ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ว่าการมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้น เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจนั้น ต่างก็แข่งขันกันพัฒนาขึ้นมา

AI คัดกรอง Covid

การที่จะนำมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีระดับโลกมาไว้ที่ประเทศไทยนั้นถือว่า เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลเกิดขึ้น โดยวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ที่อยากให้มีการดึงเอาสถาบันการศึกษาระดับโลก มาไว้ในประเทศไทย จึงได้มีการเจรจานำ Carnegie Mellon University ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในด้าน AI ชั้นนำของโลก มาไว้ที่ประเทศไทยได้สำเร็จ ‍

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในด้าน AI จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพด้าน AI ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านการพัฒนาความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมรากหญ้าให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น เช่น ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย ได้มีการนำ AI ไปช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเข้าถึง e-commerce สำหรับชุมชน เรียกได้ว่าการมีเทคโนโลยี AI ในประเทศไทยนั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน

AI คัดกรอง Covid

AI คัดกรอง Covid ความร่วมมือ CMKL ร่วมกับ KMITL

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สจล. กับมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยในด้าน AI ชั้นนำของโลก โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการศึกษาทั้งในไทย และต่างประเทศ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, Dr. Alfred Gusenbauer, Dr. Allan Goodman, Prof. David Kennedy และ Prof. José Moura ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกด้วย

‍‍APEX เป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ ที่เราใช้กันทั่วไปตามบ้านหลายเท่ามาก ๆ และเป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในมหาวิทยาลัยอาเซียนอีกด้วย

AI คัดกรอง Covid

AI คัดกรอง Covid

615c08f9cbd97388e92ee69f Image from iOS 3 scaled e1633513681809

615c0909cbd97300772efb38 Image from iOS 4 e1633513721460

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight