Digital Economy

เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคดิจิทัลในอนาคต เกิดขึ้นไวกว่าคาดถึง 5 ปี


เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค ยุคดิจิทัลในอนาคต ที่จะมาถึงปัจจุบันเร็วกว่าคาด Facebook และ Bain & Company เผย ภูมิภาคอาเซียนมาแรง เป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leadership) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต ที่นักการตลาดต้องจับตา ศึกษาแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม 

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักอย่าง Facebook และ Bain & Company เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต เผยแพร่ผลการศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักการตลาดในยุคปัจจุบันได้ก้าวตามทันความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคในวันนี้ ล่าสุดมีการเปิดเผยผลการศึกษา Digital Consumers of Tomorrow, Here Today มุ่งเน้นศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคดิจิทัลในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต

การศึกษาในปี 2019 Riding the Digital Wave ได้แนะนำให้รู้จักผู้บริโภครูปแบบใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้บริโภคยุคดิจิทัลซื้อสินค้าหรือบริการ ทางออนไลน์อย่างน้อยปีละครั้ง และ Discovery Generation ประกอบด้วยผู้บริโภคดิจิทัล ที่มีพฤติกรรมการซื้อส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจ และการเปิดกว้างในการค้นพบดิจิทัล พบว่ารูปแบบการใช้จ่าย และการเกิดขึ้นของแบรนด์ต่างๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปี 2020 การย้ายฐานจากเศรษฐกิจออฟไลน์ เข้าสู่เศรษฐกิจออนไลน์ เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปี เกิดขึ้นในครั้งเดียว แนวโน้มหลายอย่างที่เคยคาดการณ์ไว้ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 วันนี้ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต

เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต

จากการศึกษา ตลาด 6 แห่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สรุป 10 ประเด็นสำคัญ ของข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ ดังนี้

1. Digital Transformtion คาดว่าจะเกิดภายใน 5 ปี แต่ปรากฎว่าภายใน 1 ปี ก็เกิดขึ้นแล้ว 

ภายในปี 2020 จำนวนของผู้บริโภคยุคดิจิทัล จะแตะ 310 ล้านคน ถือว่าเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้เดิม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 ทำให้ประชากรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 70% หรือ 7 ใน 10 กลายเป็นผู้บริโภคยุคดิจิทัลภายในปี 2020 ส่งผลให้พฤติกรรมดิจิทัลต่างๆ เพิ่มขึ้น เติบโตแบบก้าวกระโดด เช่น การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต

2. สินค้าหลายกลุ่มประเภทมีการซื้อผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มอุปโภคบริโภค

พฤติกรรมของผู้บริโภคใน ภูมิภาค ASEAN มีการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าที่เคยศึกษาคาดการณ์ไว้ในปี 2019  พบว่ามีการซื้อสินค้ามากมายหลายกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยของการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่ 5.1 กลุ่มสินค้า และการเติมโตกว่า 40% ภายใน 1 ปีเท่านั้น

SEA Consumers buy more online 1.4X

3. การค้าปลีกออนไลน์ของ SEA แซงอินเดีย

มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  นั้นคิดเป็น 5% ของมูลค่าทั้งหมด  สูงกว่าประเทศอินเดียที่มี 4% และมีการเติบโตกว่า 23% ต่อปีตั้งแต่ปี 2018  นั่นมีการเติบโตมากกว่าจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เมื่อเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

SEA grows better than India e1597746840818

4. การค้าปลีกออนไลน์กระจายสู่ทุกกลุ่มสินค้า และโตกว่า 3 เท่าในกลุ่มอุปโภคบริโภค

ในทุกกลุ่มประเภทสินค้า – อิเล็กทรอนิกส์, เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องสำอาง, ตกแต่งบ้าน ต่างมีการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โตมากขึ้นกว่า 1.4 เท่าระหว่างปี 2019 ถึง 2020 แต่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคนั้นมีการเติบโตมากกว่า 2.7 เท่า

เจาะลึก 10 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต

5. Social Media, Video และ Messaging คือ เครื่องมือในการค้นหา – ซื้อสินค้า

เครื่องมือที่ผู้บริโภคดิจิทัลใช้ในการค้นหาสินค้าต่างๆ และผลิตภัณฑ์แบรนด์ใหม่ๆ ผ่านออนไลน์คือ Social Media, Short Video และ Messaging 62% ของผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ สำหรับการค้นหาสินค้า โดย Social Media นับเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสุงสุดสำหรับการค้นหาสินค้า และใช้ในการดูคลิปวิดีโอ ที่มีความยาว ปานกลาง และคลิปวิดีโอสั้นๆ ขณะที่ 63% ใช้ค้นหาวิดีโอสั้นๆ ใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก และ 54% ค้นพบวิดีโอความยาวปานกลางผ่านแพลตฟอร์มนี้

Social Media e1597751443709

6. ผู้บริโภคเปิดใจลองสินค้าใหม่ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแบรนด์ที่ตัวเองชอบ

ผู้บริโภค SEA มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสินค้าที่ตัวเองซื้อมากขึ้น โดยเฉลี่ยกว่า 54% ของผู้ให้ข้อมูลระบุว่ามีการเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อมากที่สุดในช่วงระยะเวลา 3 เดือนของการศึกษา ซึ่งแนวโน้มนี้เป็นการเตือนว่าธุรกิจจะต้องหาวิธีในการรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ดี

digital 05 01

 

7. ผู้บริโภคจะกลับมาเป็นลูกค้าธุรกิจที่คุ้มค่า (Value) และน่าเชื่อถือ (Reliability)

6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำการสำรวจ ความคุ้มค่า และ ความน่าเชื่อถือเป็น 2 เหตุผลหลัก ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแบรนด์

Reliability

นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างเว็บไซต์ที่ใช้บ่อย โดย 42% บอกว่าเปลี่ยนเนื่องจากราคาที่ดีขึ้น ในขณะที่ 34% บอกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

Switch website

8. ช่องว่างการใช้จ่ายของกลุ่มเมืองเริ่มลดลง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม ผู้ใช้จ่ายสูง คิดเป็นอย่างน้อย 52% ของผู้บริโภคทั้งเมืองอันดับ 1 และ เมืองอันดับ 2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนของผู้ใช้จ่ายสูง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ ในเมืองทั้งสองอันดับ การใช้จ่ายของกลุ่มคนเมือง ในแต่ละประเทศ มีช่องว่างลดน้อยลงเรื่อยๆ อย่างเช่น ในประเทศไทยเองก็ลดความห่างจากเดิม 40%-28% ในปี 2019 เหลือ 49% -40% โดยส่วนหนึ่งก็มาจากกลุ่มเมืองอันดับ 2 นั้นมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

Tier I II Cities

9. กลุ่ม Promoter ซื้อสินค้ามากกว่า Detractor ถึง 2 เท่า

กลุ่มลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ดี ในเรื่องความคุ้มค่า และความน่าเชื่อถือของสินค้า (Promoter) นั้นเป็นกลุ่มที่มีมูลค่ากับธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด โดยพบว่าพวกเขาจะซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ไม่ดี โดยประสบการณ์ด้านคุณภาพ การบริการ และความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่ม Promoter สนับสนุนธุรกิจต่อ

10. กลุ่ม Disruptor กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยธุรกิจของภูมิภาคกำลังขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลมากขึ้น ทำให้กลุ่มธุรกิจที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Disruptor จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

digital 04 01

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight