Digital Economy

โรงงานจีนผลิต ‘ยาปฏิชีวนะ’ แบบปลอดเชื้ออย่างไร? (คลิป)


กว่างโจว – ส่องกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะของบริษัท เภสัชภัณฑ์ ไป๋อวิ๋นซาน จำกัด (Baiyunshan Pharmaceutical) ที่นครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน

ยาปฏิชีวนะถูกผลิตภายใต้สภาพปลอดเชื้อ อันเข้มงวด โดย ขวดจะถูกชะล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง 300 องศาเซลเซียส และเติมเต็มด้วยเครื่องอัดอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค

สายการผลิตของโรงงานแห่งนี้ สามารถผลิตยาปฏิชีวนะทั้งหมด 500 ขวดภายในเวลา 1 นาที ขณะที่ ทุกการเชื่อมต่อและขั้นตอนของสายการผลิตถูกเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT)

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight