CSR

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงิน สนับสนุน โรงเรียน ตชด.

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบทุนการศึกษา – สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โรงเรียน ตชด.

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยปsะกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยพลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

เมืองไทยประกันชีวิต

มอบเงินบริจาคแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนในสังกัด และสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และโครงการกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมเป็นเงินจำนวน 1,232,885 บาท

โดยมี พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรีไพโรจน์  ทานธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และพันตำรวจเอกวรพัฒน์ บุญมา รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านข่าวเพิ่มเติม