CSR

‘IRPC’ ร่วมประชุมองค์กรพันธมิตร เตรียมความพร้อมออกหน่วยทำ ‘นิ้วเทียม-มือเทียม-แขนเทียม’

“IRPC” พร้อมด้วย กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น และ สสจ.สุโขทัย ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมออกหน่วยทำนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม

อาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ประชุมร่วมกับ พญ.ปริยสุทธิ์ อินทุสวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อม ออกหน่วยทำนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้โครงการ Carpenter Project ให้แก่ช่างไม้ ของสหกรณ์ช่างไม้บ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งคนพิการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคมนี้

IRPC

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ และพบว่า 80% ของช่างไม้ ประสบอุบัติเหตุในงานทำให้สูญเสียนิ้วมือ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการซ้ำ

นอกจากนี้ จะมีการฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ให้แก่ผู้ให้บริการผลิตนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม พร้อมทั้งมอบเครื่องพิมพ์ 3D ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานบริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร ตาก และพิษณุโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม