CSR

‘Dow’ ผนึกสมาคมเคมีฯ-สพฐ. จัด ‘โครงการห้องเรียนเคมีดาว’ รุ่น 9 เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย

Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ และ สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่ 9

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

S 3571782

จัดเวิร์คช้อปออนไลน์ “การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 9” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ให้กับครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศจำนวนกว่า 200 คน

มุ่งขยายผล และประยุกต์เทคนิคการทดลองที่มีความปลอดภัย ประหยัด ใช้สารเคมีน้อย สู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ของเด็กไทยทั่วประเทศ โดยมีครูต้นแบบของโครงการฯ ในรุ่นก่อน ๆ ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการสอนที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านการลงมือปฎิบัติจริงด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

S 3571773

S 3571781

อ่านข่าวเพิ่มเติม