CSR

‘IRPC’ สนับสนุนการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษารวม 4 แสน ให้ 29 โรงเรียนระยอง

“IRPC” สนับสนุนการเรียนรู้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 มอบทุนการศึกษาจำนวน 161 ทุน มูลค่ารวม 4 แสนบาท ให้กับโรงเรียน 29 แห่ง ในจังหวัดระยอง 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

S 132735378

ทุนดังกล่าว ประกอบไปด้วย ทุนการศึกษา 27 โรงเรียน และ ทุนด้านวิชาชีพต่อเนื่อง 2 โรงเรียน รวม 29 โรงเรียน จำนวน 161 ทุน จำนวน 400,000 บาท

โครงการมอบทุนการศึกษาของไออาร์พีซี ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 13 เพื่อมอบให้แก่เยาวชน ที่มีผลการศึกษา และความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาของ 5 พื้นที่ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง และตำบลนาตาขวัญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม