CSR

‘กสิกรไทย’ มอบโน้ตบุ๊ก 100 เครื่อง ให้จุฬาฯ ช่วยนิสิตเรียนออนไลน์

“กสิกรไทย” มอบโน้ตบุ๊ก 100 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมประกันภัย จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 2,621,500 บาท จากธนาคารกสิกรไทย ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S 2695192

เพื่อสนับสนุนนิสิตให้สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ CU NEX ที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมพัฒนา Digital Platform เสริมความแข็งแกร่งให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นิสิตที่สนใจ สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ และแจ้งความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในแอปพลิเคชัน CU NEX ที่เมนู “ทุนการศึกษา”

S 2695193

S 2695194

อ่านข่าวเพิ่มเติม