CSR

‘IRPC’ ร่วมสนับสนุน ‘มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช’ ครบรอบสถาปนา 11 ปี


IRPC  สนับสนุนการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี

นาย ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี

เงินสนับสนุนดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัย นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ การวิจัย การสร้างและพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง รวมถึง เผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

เพิ่มความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

S 125370374

อ่านข่าวเพิ่มเติม