CSR

‘IRPC’ จับมือ ‘ระยอง’ เดินหน้าโครงการ ‘อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน…ร้อยอิ่ม’ ส่งมอบอาหารกล่องให้ชุมชน


IRPC ร่วมกับจังหวัดระยอง เดินหน้าโครงการ “อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน…ร้อยอิ่ม” ส่งมอบอาหารกล่องให้ชุมชน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เป็นผู้แทนบริษัท มอบอาหารกล่อง จำนวน 4,250 ชุด ให้กับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ “We care by IRPC อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน…ร้อยอิ่ม”

อาหารกล่องดังกล่าว สำหรับผู้ป่วยโควิด ที่แยกรักษาตัว อยู่ที่บ้าน และผู้ยากไร้ใน 10 พื้นที่ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อบต.แกลง อบต.กะเฉด อบต.สำนักทอง เทศบาลตำบลเพ อบต.นาตาขวัญ เทศบาลตำบลเชิงเนิน เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์ และบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้

S 119128068

อ่านข่าวเพิ่มเติม