CSR

‘กรมพินิจฯ-ซีพี ออลล์ เบลลินี่’ จัดฝึกทักษะเด็ก-เยาวชน สร้างโอกาสพัฒนาอาชีพ


กรมพินิจฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ เบลลินี่ เดินหน้าสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพเด็ก และเยาวชน อีกหนึ่งขั้นของการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม สู่การเป็น “ศูนย์ฝึกเอกชน” อย่างเต็มรูปแบบ

วันนี้ (19 ต.ค.) กระทรวงยุติธรรม โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็ก และเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564 โดยมี นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้มอบ

เดินหน้าสร้างโอกาศ

นอกจากนี้ ยังมี นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้พิพากษาสมทบ ตลอดจน นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) พร้อมด้วย นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจฯ (3) และจาก บมจ. ซีพี ออลล์ นำโดย นางสาวกนกอร ทิพยพรกุล ผู้จัดการทั่วไป ดูแลหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่, นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนณ์ภากร รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานพัฒนาทักษะและมาตรฐานสินค้า และคณะ พร้อมด้วยผู้ปกครองของเยาวชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ภายในงานได้มีการเปิดวีดิทัศน์ ให้โอกาสเท่ากับพัฒนาตนเอง  โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ คณะผู้บริหาร และผู้มาร่วมงาน ยังได้เยี่ยมชมการทำงานของเยาวชน ณ ร้าน Bellinee’s Bake & Brew @ DJOP ชั้น 1 บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม อาคารกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อม แก่เด็กและเยาวชน ในด้านการประกอบอาชีพ หลังครบระยะเวลาการฝึกอบรม จัดโดยศูนย์สร้างโอกาส และบริการด้านอาชีพเด็กและเยาวชน ร่วมทำการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์เยาวชน

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมพินิจฯ มีนโยบายในการคืนเด็กดี สู่สังคมอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความถนัดหรือความสนใจ

โครงการนี้มีขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ

1634627823538

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนการจัดแข่งขันบาริสต้า ในโครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนด้านวิชาชีพ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2562

อีกทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึก และอบรมฯ ทั่วประเทศ ในการประกอบอาชีพบาริสต้า ตลอดจนสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564 ได้รับการสนับสนุน และความอนุเคราะห์จากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บมจ. ซีพี ออลล์ ในการรับเด็กและเยาวชน ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรกิจการร้านกาแฟเบื้องต้น ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่

  • การทำบาริสต้า
  • การทำเบเกอรี่
  • การบริหารจัดการร้าน

นอกจากนี้ ยังได้รับอนุเคราะห์ในการขยายสาขา เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของเด็ก และเยาวชน เพื่อให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ระดับพรีเมี่ยม แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมด้วย

1634627823639

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ ระบุว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จนกระทั่งเด็กและเยาวชนทั้ง 5 คนสำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และโครงการสำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนในรุ่นที่ 1/2564 จะได้พัฒนาและสานต่อการเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ คาเฟ่ รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แก่เด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2/2564 ให้สำเร็จเช่นนี้ต่อไป

ทางด้านนายชรัส ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมียมคาเฟ่ กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพิธีมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ

ร้านนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ และกระทรวงยุติธรรม จนทำให้เกิดหลักสูตร การจัดการเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่ม ให้กับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ  และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้ผ่านการอบรมฝึกทักษะวิชาชีพ รุ่นที่1 ในครั้งนี้

ผมเชื่อว่าเด็กและเยาวชน จะสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิได้ และขอขอบคุณที่ให้เราร้านเบลลินี่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอนาคตของเยาวชนครั้งนี้ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม