CSR

‘เมืองไทยประกันชีวิต’ จับมือ ‘มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม’ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมจัดถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด บรรจุอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การจัดการด้านสังคม (Social) และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

S 113778708

S 113778707

S 113778706

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม