CSR

‘IRPC’ มอบเมล็ดพันธุ์กล้าไม้ ให้ทีมหัวใจอาสา ‘เพิ่มพื้นที่สีเขียว’ รอบเขตประกอบการ


“IRPC”  มอบเมล็ดพันธุ์กล้าไม้ ให้ทีม “หัวใจอาสาไออาร์พีซี” เพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบเขตประกอบการ  ดักฝุ่น และมลพิษทางอากาศได้ถึง 17,500 กิโลกรัมต่อปี

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ไม้ และอุปกรณ์การเพาะเมล็ด ให้กับผู้ประสานงานหัวใจอาสา จำนวน 12,500 กล้าไม้ ในงานกิจกรรม “10,000 ต้นกล้า หัวใจอาสาไออาร์พีซี” สำหรับเพาะกล้าไม้ไว้ปลูกบริเวณพื้นที่สาธารณะของชุมชน รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในปี 2565

S 113254409

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบเขตประกอบการ  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 112,500 กิโลกรัม อีกทั้งยังช่วยปล่อยก๊าซออกซิเจน รองรับความต้องการของมนุษย์ได้ 25,000 คน ดักฝุ่นและมลพิษทางอากาศได้ถึง 17,500 กิโลกรัมต่อปี

IRPC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

S 113254411

อ่านข่าวเพิ่มเติม