ดูหนังออนไลน์
CSR

‘มูลนิธิ LPN-ซีพีเอฟ’ ช่วยอาหารจากใจ ถึงมือแรงงานข้ามชาติ สู้วิกฤตโควิด-19

มูลนิธิ LPN – ซีพีเอฟ ช่วยอาหารจากใจถึงมือพี่น้องแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบาง สู้วิกฤตโควิด-19 อย่างทั่วถึง

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ มูลนิธิ LPN (Labour Protection Network) จับมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าช่วยแรงงานต่างชาติ และกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มพี่น้องแรงงานต่างชาติ และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงอาหารและสิ่งของใช้จำเป็นพื้นฐาน ต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง ล่าสุด นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN รับมอบไข่ไก่สด 45,000 ฟอง ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” จากตัวแทนของซีพีเอฟ เพื่อนำจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่แรงงานชาวต่างชาติและครอบครัว รวมถึงพี่น้องแรงงานคนไทย และกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคตามหลักมนุษยธรรม  เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

1 5

นายสมพงค์  กล่าวว่า แม้ว่าทุกวันนี้จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ และครอบครัวมากขึ้น  ยังมีแรงงานต่างชาติ และคนไทยกลุ่มเปราะบางที่ยังประสบความยากลำบาก ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและการบริการสาธารณสุขในหลายพื้นที่ มูลนิธิฯ ได้ดำเนิน โครงการ LPN Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers เพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้มีอาหารและของใช้จำเป็น และเข้าถึงการรักษาพยาบาล ช่วยให้ผ่านพ้นความยากลำบากในช่วงวิกฤตได้ โชคดีที่ มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรมากมาย รวมถึง ซีพีเอฟ ที่ช่วยสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง  ของใช้จำเป็น แก่มูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดระลอกแรก ตอบโจทย์ความต้องการพี่น้องแรงงานต่างชาติ รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ ได้มีอาหาร และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถประคับประคองผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้  เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือให้แรงงานเหล่านี้อยู่ในประเทศอย่างปลอดภัย

5 2 e1631270180738

“สถานการณ์พี่น้องแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในวันนี้ดีขึ้นมาก แต่ยังมีพี่น้องแรงงานอีกจำนวนไม่น้อย ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยเฉพาะผู้ที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่สนับสนุน ไข่ไก่สดมาอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 2.5 แสนฟอง  ช่วยตอบโจทย์เรื่องความอิ่มท้องให้แก่พี่น้องแรงงานต่างชาติได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องแรงงานต่างชาติและคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งสนับสนุนการปรุงอาหารพร้อมทานสำหรับผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างชาติที่พักอยู่ในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย” นายสมพงค์ กล่าว

มูลนิธิ LPN ได้ดำเนินกิจกรรม Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานต่างชาติและคนไทย ตลอดจนเปิดสายฮอทไลน์ให้คำปรึกษาปัญหาแก่พี่น้องแรงงานต่างชาติ (Covid-19 Labour Support Help Lines) มุ่งหวังที่จะให้พี่น้องแรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งโชคดีที่มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคีพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายสังคม รวมทั้ง เครือซีพี ซีพีเอฟ ได้เข้ามา สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ  ต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดระลอกแรก

ตั้งแต่การระบาดระลอกแรกในปี 2563 ซีพีเอฟได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ LPN ทั้งอาหารสำเร็จรูปหลายหมื่นแพ็ค ไข่ไก่สดกว่า 2.5 แสนฟอง เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปบรรจุเป็นถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในสังคมที่ได้เดือดร้อนได้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนอาหาร สิ่งของจำเป็น หน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อาทิ สถานทูต กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ตลอดจนมูลนิธิหลายแห่ง เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานต่างชาติสามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

3 2 e1631270046420

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight