ดูหนังออนไลน์
CSR

หนึ่งเดียวในไทย! ‘ซีพีเอฟ’ คว้ารางวัล ‘ความเป็นเลิศในการสื่อสาร’ รายงานความยั่งยืนโลก

“ซีพีเอฟ” รับรางวัล รายงานความยั่งยืนระดับโลก The International ARC Awards 2021 เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รางวัลจากความโดดเด่น ด้านความเป็นเลิศในการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน มีความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ของ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล The International ARC Awards 2021 ประเภท Specialized Annual Reports กลุ่ม Sustainability Report : Asia/Pacific ระดับ Silver ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียว และเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำประสิทธิภาพในการนำเสนอรายงานความยั่งยืน อย่างสร้างสรรค์ ข้อมูลครบถ้วน และชัดเจน

ARC Awards

“รางวัลนี้ เป็นความภาคภูมิใจของซีพีเอฟ สะท้อนการสื่อสารในการรายงานความยั่งยืน ที่เข้าใจได้ง่ายถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า” นายวุฒิชัย กล่าว

รางวัล The International ARC เป็นรางวัลภายใต้ Mercomm International Awards Programs จัดโดยบริษัท MerComm, Inc. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความเป็นเลิศ ในด้านการสื่อสาร และเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำงานโดดเด่นแก่องค์กร บริษัท หรือลูกค้า อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี

SD CPF

โดยพิจารณารางวัลจากการนำเสนอข้อมูลได้ตรงประเด็น การกำหนดเป้าหมายระยะยาว และการแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการออกแบบที่น่าสนใจ ซึ่งรวมแล้วสะท้อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและวิทยาการเทคโนโลยีจากทั่วโลก แบบ Blind judges โดยมีการจัดลำดับคะแนนตามเกณฑ์ของรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 70%

Report2

อ่านข่าวเพิ่มเติม