CSR

IRPC ส่งทีมวิศวกรจิตอาสา ซ่อมห้องความดันลบ รพ. ปลวกแดง

IRPC ส่งทีมวิศวกรจิตอาสา ซ่อมแซมระบบมอเตอร์ห้องความดันลบ ที่โรงพยาบาลปวกแดง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดชลบุรี

นายวิฑูรย์ กิจเจริญ ตัวแทนส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมวิศวกรจิตอาสา            คุณขุนศึก ชูดำ วิศวกรอาวุโส ส่วนวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างงานไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบมอเตอร์ห้องความดันลบ (Negative pressure room) ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง  จ.ระยอง

IRPC

ห้องความดันลบ นับว่ามีคามสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการหนัก ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมบำรุงเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนมาก 

IRPC

IRPC

นอกจากนี้ ได้มอบน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ได้เสียสละดูแลสังคมในวิกฤตครั้งนี้ ภายใต้โครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: