CSR

‘KBTG’ มอบถังออกซิเจน-อุปกรณ์แพทย์ ให้ 8 โรงพยาบาล-มูลนิธิ ติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19


​KBTG ส่งมอบถังออกซิเจน เครื่องวัด และเครื่องผลิตออกซิเจน ในโครงการติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ 8 โรงพยาบาล และมูลนิธิ รวมมูลค่า 2 ล้านบาท เพื่อติดอาวุธให้บุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานได้เต็มความตั้งใจ และช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19

​นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เปิดเผยว่า วิกฤติโควิด-19 ในปัจจุบัน ทวีความรุนแรงขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้อยู่ด่านหน้าไม่เพียงต้องรับศึกหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างที่ตั้งใจ ทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

S 103866376
เรืองโรจน์ พูนผล

​KBTG พร้อมส่งกำลังใจให้กับทางทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรหน้าด่าน ด้วยการระดมทุน 1,000,000 บาท ในโครงการติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อนำไปจัดซื้อถังออกซิเจน เครื่องวัด และเครื่องผลิตออกซิเจน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนสิ่งของดังกล่าว

โดยทุกการบริจาค 1 บาท KBTG จะสมทบให้อีก 1 บาท รวมยอดบริจาคหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

S 103866373

​ทั้งนี้ KBTG ทำการระดมทุนได้สำเร็จตามเป้าหมายในเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-28 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ เทใจดอทคอม ชุมชนการให้เพื่อคนไทย  และได้มอบถังออกซิเจน เครื่องวัด และเครื่องผลิตออกซิเจนให้ 8 โรงพยาบาล และมูลนิธิ ได้แก่

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • โรงพยาบาลเลิดสิน
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  • โรงพยาบาลยะลา
  • มูลนิธิกระจกเงา
  • เราต้องรอด

แต่ละแห่งจะได้รับชุดถังออกซิเจน 17 ชุด เครื่องวัดออกซิเจน 29 ชุด และเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ชุด

S 103866375

อ่านข่าวเพิ่มเติม