ดูหนังออนไลน์
CSR

‘Dow’ จับมือ ‘Solvay’ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดเพิ่ม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ในประเทศไทย (Solvay) จัดส่งน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่เป็นมิตรเป็นกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 ลิตร ให้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายให้ทุกสำนักเขตใน กทม. นำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในพื้นที่ระบาด

โดยมี นายภานุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนมอบให้กับสำนักงานเขตต่าง ๆ

1975740

อ่านข่าวเพิ่มเติม