ดูหนังออนไลน์
CSR

‘คิง เพาเวอร์’ รับ ‘ประกาศเกียรติคุณบัตร’ ด้านกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทย

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รับประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ มุ่งส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทย

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เข้ารับมอบ ประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหรือบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับในครั้งนี้สืบเนื่องจากการสนับสนุน สนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับมาตรฐานสากล ให้แก่โรงเรียน และชุมชนทั่วประเทศ ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ซึ่งเป็นโครงการ CSR ภายใต้ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

 

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนไทย ให้มีอุปกรณ์ที่ดีในการเล่นกีฬา พร้อมมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต  ตลอด 4 ปีที่ได้ดำเนินการมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 7 คน ระดับมาตรฐานสากล จากโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย

ขณะนี้ได้เห็นความสำเร็จของน้องๆ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริง ฝึกฝนทักษะการเตะฟุตบอลจนเกิดเป็นทีมโรงเรียน และได้เข้าแข่งขันในระดับอำเภอ พัฒนาสู่ระดับจังหวัดเป็นจำนวนหลายทีม สะท้อนให้เห็นว่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสามารถช่วยพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายสร้างสนามฟุตบอล ให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศไทยให้ครบ 100 สนาม ภายในปี 2565  ขณะนี้ดำเนินการ สร้างสนามฟุตบอลไปแล้ว 61 สนามทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight