CSR

Dow ผนึกกำลัง Solvay ช่วย ‘ระยอง’ หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่


“ดาว” เดินหน้ากิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” มอบของใช้จำเป็น สนับสนุนการทำงานภาครัฐ-ชุมชน ในจังหวัด ผนึกกำลัง “โซลเวย์” สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2% กว่า 40,000 ลิตร คุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” มอบของใช้ที่จำเป็น สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ และชุมชน พร้อมผนึกกำลัง กลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2% กว่า 40,000 ลิตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

S 53190698 1

ณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร และชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทั้งผู้ประกอบการ และชุมชน ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม Dow ยังสานต่อความช่วยเหลือเพื่อดูแลชุมชน มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทมีความห่วงใยสวัสดิภาพของชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จึงได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแ ละอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในการทำงานทั้งเชิงรุก และเชิงตั้งรับ ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปกระจายต่อแก่คนในชุมชนให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย

ทางด้าน ศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เพอรอกไซด์ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า  ตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 โซลเวย์ ในฐานะผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรค ที่มีประสิทธิภาพ ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง

S 53190694

โซลเวย์ ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น และชาวระยอง เพื่อฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วยฟื้นฟูสถานการณ์ สุขอนามัย และความปลอดภัยของชุมชน ทั้งยังส่งบุคลากรโซลเวย์ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าอบรมบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังได้กระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ นอกพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้สนับสนุนอุปกรณ์ และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้กับทางจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน และเทศบาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด”

โดยได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลแล้วกว่า 20,000 ชิ้น ชุดธารน้ำใจและสิ่งของจำเป็นกว่า 260 ชุด รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ในจังหวัดระยอง

S 53190697

ทั้งยังพร้อมกับสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ-จุดสกัดคัดกรองของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง มุ่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในการป้องกันและควบคุมโรค คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน

“ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของ Dow จากผลกระทบของโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ ได้สร้างผลกระทบกับชุมชนของเรา Dow มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชน โดยจะปรับใช้โซลูชั่นทางธุรกิจที่เรามีให้ตอบสนองต่อความต้องการในขณะนี้ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ กับองค์กรที่ต่อสู้กับสถานการณ์นี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สังคมของเรากลับเป็นเหมือนเดิม” ณัฐพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม