CSR

GC จับมือพันธมิตร พัฒนา ‘หุ่นยนต์แบ่งปัน’ ให้ ‘วชิรพยาบาล-รพ.สมเด็จฯ’

4 องค์กร GC, KMUTNB, VISTEC และ Polyfoam ร่วมมือกันพัฒนาและส่งมอบ  “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หรือหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา GC ได้มอบอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบของบริษัท และที่ผลิตจากความร่วมมือกับภาคีพันธมิตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทย

S 28704808

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีพันธมิตร พัฒนานวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ พร้อมสร้างโอกาสด้านการตลาด ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ความร่วมมือกับพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญ

S 28704825

ล่าสุด ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ซีอีโอ GC และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPs SHaRE- aGIVeR (ไอราฟ แชร์ อะกิฟเวอร์) หรือ หุ่นยนต์แบ่งปัน ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขณะที่ ปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ GC และผู้บริหาร  ก็ได้ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์แบ่งปันให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี

S 28704813

หุ่นยนต์แบ่งปันนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GC, KMUTNB (ทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 8 สมัย ) VISTEC  และ Polyfoam ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ของบุคลากรทางการแพทย์

GC มีส่วนร่วมหาข้อควรปรับปรุงตัวต้นแบบ และ หาทางแก้ไข พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทำหุ่นยนต์แบ่งปัน ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing Technology) ด้วยเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเกรดพิเศษ (PLA) เป็นส่วนประกอบของถาดวางเครื่องมือ อาหาร และเวชภัณฑ์

S 28704816

จุดเด่นของหุ่นยนต์แบ่งปัน คือ การใช้ระบบ Image Processing จำลองลงในคอมพิวเตอร์ โดยหุ่นยนต์จะสำรวจ และ วิเคราะห์รายละเอียดของพื้นที่ เพื่อจดจำรูปแบบของพื้นที่ ทำให้สามารถระบุพื้นที่เป้าหมาย ที่ต้องการจัดส่งอาหาร หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ โดยไม่ต้องใช้รีโมทบังคับ และสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างอัตโนมัติ

54ccc17f eddf 440d 8415 abcc0650d06a

Avatar photo