CSR

‘ปตท.สผ.’ จัดค่าย ‘PTTEP Teenergy’  ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม 


ค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 6 ตอน ฮีโร่พิทักษ์อากาศ (AIRVENGERS) ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้นำเยาวชนกว่า 100 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

53 19 PTTEP Teenergy Airventures 4

กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การช่วยลดมลพิษทางอากาศ เดินป่าศึกษาธรรมชาติและความสำคัญของผืนป่า สัตว์ป่า การซ่อมแซมโพรงรังนกเงือก รวมทั้ง เรียนรู้และนำเสนอโครงการที่จะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปทำประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองต่อไปด้วย

53 19 PTTEP Teenergy Airventures 1

53 19 PTTEP Teenergy Airventures 2