CSR

‘GULF’ สนับสนุนการทำงาน ‘โรงพยาบาลตำรวจ’ มอบกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก 

“GULF” สนับสนุนกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก แก่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกระดูกสันหลัง และระบบประสาท โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดเวลาการพักฟื้นที่โรงพยาบาล และลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียง

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟฺ์ (GULF) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทยินดีที่ได้มีส่วนร่วมมอบกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก ให้กับโรงพยาบาลตำรวจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการส่งเสริมความพร้อมทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการทำงานของโรงพยาบาล ในการดูแลข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่เจ็บป่วย

GULF

โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการ การผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะทำให้กลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้มีสุขภาพกายแข็งแรง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลต่อไป

ทางด้าน พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณกัลฟ์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 ล้านบาท จัดซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังชนิดผ่าตัดแผลเล็ก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

GULF

ขอขอบคุณที่เห็นความจำเป็นของเครื่องมือแพทย์ และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์สนับสนุนงบประมาณทางด้านการแพทย์ให้กับ รพ.ตำรวจมาตลอด โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ผ่านการมอบเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

การสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระบบไฟฟ้าความเร็วสูง และการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ ซึ่งการสนับสนุนนี้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ขณะที่ พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งข้าราชการตำรวจ และคนไทยทั่วไป มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกสันหลังมากขึ้น จากทั้งอายุที่มากขึ้น และไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะคนวัยทำงาน ที่มักเป็นออฟฟิศซินโดรม มีปัญหาข้อต่อ และหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม บางคนปวดมากจนเรื้อรัง ไม่สามารถเดินได้ ถ้าอาการหนัก แพทย์จะให้รักษาด้วยการผ่าตัด

GULF

เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างการผ่าตัดส่องกล้องเข้ามา ทำให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำผ่านกล้องที่มีเลนส์กำลังขยายสูง ทำให้สามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆ ระหว่างทำการผ่าตัดได้ชัดเจนมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่ ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างเคียง โดยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยจะใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยลง ลดผลข้างเคียง อาการแทรกซ้อนต่าง ๆ และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา กัลฟฺ์ มีความมุ่งมั่นตอบแทนสังคมด้านสาธารณสุข การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยด้านสาธารณสุขนั้น เน้นสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านการมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระยะยาว เช่น การร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์ไตเทียม พร้อมเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูงให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับผู้ป่วย อย่างการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาส ร่วมกับทันตะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต มอบทุนการศึกษาให้ผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles ปีที่ 4 ที่ออกหน่วยทำฟันฟรีให้กับคนในชุมชนต่าง ๆ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และทำให้คนเข้าถึงการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพ

GULF Endoscope Support 4 0

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo