CSR

‘ซีพีเอฟ’ จับมือพันธมิตร หนุน ‘โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน’ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา

ซีพีเอฟ พร้อมด้วย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ JCC สนับสนุน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเวียงห้าววิทยา จังหวัดเชียงราย

พื้นที่เกือบ 3 งาน บริเวณด้านหลังของ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ถูกปรับให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน  ที่มีทั้งแปลงผักปลอดสาร และโรงเรือนเลี้ยงไก่ ที่อยู่ภายใต้ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โครงการเกษตรของโรงเรียน ที่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

ซีพีเอฟ

ถวิล ตาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา เล่าถึงที่มาของการร่วมโครงการว่า ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา เคยเป็นครูผู้ดูแลโครงการที่โรงเรียนบ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว มาก่อน โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (JCC) เป็นโครงการที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีรายได้ที่สามารถสานต่อการทำโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

“หลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ตั้งใจจะพัฒนาโรงเรียน และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานชีวิต โดยเฉพาะงานด้านเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง  และโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ตอบโจทย์เป้าหมายดังกล่าว จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งใน 5 โรงเรียน ที่ซีพีเอฟ มูลนิธิ และ JCC ให้การสนับสนุนในปี 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องปีที่ 21 ของทั้งสามหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการนี้”

ซีพีเอฟ

ปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกของการเริ่มต้นโครงการได้จัดทำประชาพิจารณ์ร่วมกับชุมชนก่อน แล้วจึงเริ่มก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ติดตั้งอุปกรณ์การเลี้ยง นำแม่พันธุ์ไก่ไข่เข้าเลี้ยง อาหารสัตว์ และปัจจัยการเลี้ยง ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบให้เปล่าในการเลี้ยงรุ่นแรก

ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากซีพีเอฟ และมูลนิธิ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ คำแนะนำด้านการจัดการฟาร์ม และการป้องกันโรคที่ดี รวมถึงติดตามการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเลี้ยงไก่ไข่มีประสิทธิภาพที่ดี ต้นทุนต่ำ ทำให้โครงการมีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในรุ่นต่อ ๆ ไป

ซีพีเอฟ

โรงเรียนเวียงห้าววิทยา เริ่มเลี้ยงไก่ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ปี 2565 ด้วยจำนวนแม่ไก่ 100 ตัว ให้ผลผลิต 90 กว่าฟองต่อวัน นำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 125 คน โดยมอบหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 รวม 18 คน ร่วมกันดูแล และแบ่งหน้าทีรับผิดชอบ ตั้งแต่การให้อาหารไก่ เก็บผลผลิตไข่ไก่ และทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่

ในแต่ละวัน ไข่ไก่สดจะถูกส่งตรงเข้าโรงครัว เพื่อปรุงอาหารให้นักเรียน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยที่โรงเรียนจัดเมนูไข่ไว้ทุกวันพฤหัสบดี โดยเฉพาะเมนู “ไข่เจียวหมูสับ” เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ

ส่วนผลผลิตไข่ไก่ที่เหลือจากการนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารกลางวัน จะจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน และครู ในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนลงได้

ซีพีเอฟ

โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักตามฤดูกาล และผักสวนครัว ตามนโยบาย “สวยงาม ทานได้” ของโรงเรียน และนำของเสียจากโครงการเลี้ยงไก่ไข่ คือ มูลไก่ มาทำเป็นปุ๋ยที่ใช้ในแปลงผัก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอนให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งทั้งกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผัก มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่กองทุนโครงการเกษตรของโรงเรียน

นอกจากโภชนาการที่ดีที่เด็ก ๆ ได้รับจากการบริโภคไข่ไก่แล้ว โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ยังช่วย สร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน จากฝีมือเด็ก ๆ เอง และยังสามารถนำความรู้ และทักษะที่ถ่ายทอดมาจากซีพีเอฟ ไปช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้นักเรียนและครู ได้เรียนรู้หลักการทำธุรกิจจากการลงมือทำงานจริง

ซีพีเอฟ

เด็กหญิงเฟื่องฟ้า รัตนมโน หรือน้องน้ำมนต์ อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบโครงการ เล่าว่า ดีใจที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมนี้ เป็นโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ทั้งการให้อาหารไก่ เก็บไข่ ทำความสะอาดโรงเรือน และยังได้เปิดเพลงให้แม่ไก่ฟัง เพื่อลดความเครียด และช่วยให้แม่ไก่ให้ไข่สม่ำเสมอ ทุกครั้งที่ได้ทานเมนูไข่ รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมดูแลไก่ไข่ที่เลี้ยงเอง

เช่นเดียวกับ เด็กชายปวริศ ปินตานา หรือน้องน้ำ อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสนใจการเลี้ยงไก่อยู่แล้ว บอกว่า นำความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากพี่ ๆ ซีพีเอฟ มาใช้กับการเลี้ยงไก่ที่่บ้าน และคิดว่าสามารถนำประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว และชุมชนต่อไปได้

นอกจากนี้ การที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดกระบวนการของการเลี้ยง ได้ลงมือเลี้ยงไก่ไข่จริง ๆ จนได้ผลผลิตไข่ไก่เพื่อส่งเข้าโรงครัว เพื่อทำเป็นเมนูอาหารกลางวันสำหรับน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ในโรงเรียน

ซีพีเอฟ

ถึงแม้ว่าจะเป็นปีแรกของโรงเรียนเวียงห้าววิทยา ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แต่ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 35 แล้ว ที่ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนโครงการเลี้ยงไก่ไข่ โดยโครงการนี้ สร้าง “คลังอาหาร” ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ไปแล้ว 930 โรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้เด็กและเยาวชนมากกว่า 180,000 คน เข้าถึงโปรตีนที่ดี อิ่มท้องอย่างมีคุณภาพ ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นจับมือพันธมิตรเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเยาวชนเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และมีโภชนาการที่ดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo