COLUMNISTS

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดนนทบุรี

นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์
217
282216
โครงการ สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์

 เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในปี 2560 และ 2559 ไปแล้ว ครั้งนี้ลองหันมาดูข้อมูลทำนองเดียวกันในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดปริมณฑลต่อเนื่องและมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นจำนวนมากติดต่อกันมาหลายปีก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีม่วง จนสร้างเสร็จเปิดให้บริการไปแล้ว นับเป็นรถไฟฟ้าสายแรกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในปี 2560 จังหวัดนนทบุรีมีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอน 14 โครงการ รวมกัน 82 อาคาร มีหน่วยรวมประมาณ 8,100 ห้อง มีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 11,200 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มี 16 โครงการ 33 อาคาร และประมาณ 7,400 ห้อง และมูลค่าโครงการรวมประมาณ 11,200 ล้านบาทเท่ากัน (เทียบกับกรุงเทพมหานครซึ่งผู้เขียนนำเสนอครั้งที่แล้ว มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอน 105 โครงการ รวมกัน 193 อาคาร จำนวนหน่วยรวมกันประมาณ 45,600 หน่วย และมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 140.200 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มี 126 โครงการ 223 อาคา 49,100 หน่วย และมูลค่าโครงการประมาณ 156,600 ล้านบาท)

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดนนทบุรีในปี 2560 ที่มีความสูงมากที่สุด คือ คาซ่าคอนโด แอท MRT สามแยกบางใหญ่ สูง 39 ชั้น  ตามด้วยสกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ 38 ชั้น ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า 33 ชั้น ศุภาลัยวิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด 30 ชั้น ศุภาลัยลอฟ์ท แจ้งวัฒนะ 27 ชั้น เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 22 ชั้น

นอกนั้นเป็นคอนโดมิเนียมความสูงไม่เกิน 8 ชั้น ซึ่งรวมโครงการเอื้ออาทร 2 โครงการ ใกล้วัดพระเงิน มีหน่วยรวมกันประมาณ 2,300 ห้อง

โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดนนทบุรีที่มีพื้นที่ขายเป็นตารางเมตรมากที่สุด คือ โครงการเอื้ออาทรทั้งสองโครงการเพราะมีหน่วยขายหลักพัน โดยมีพื้นที่ขายประมาณ 52,500 ตารางเมตร และ 41,600 ตารางเมตร ตามลำดับ แต่หากเป็นโครงการของผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่มีพื้นที่ขายรวมมากที่สุด คือโครงการศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า พื้นที่ขายประมาณ 35,000 ตารางเมตร

โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดนนทบุรีที่มีมูลค่าโครงการสูงที่สุด คือ โครงการสกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ มูลค่าโครงการประมาณ 1,900 ล้านบาท ตามด้วยโครงการคาซ่าคอนโด แอท MRT สามแยกบางใหญ่ มูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท และโครงการศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า มูลค่าโครงการประมาณ 1,600 ล้านบาท ตามลำดับ

6 cover
ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า

หากย้อนหลังกลับไปหนึ่งปี คือปี 2559 ข้อมูลคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดนนทบุรี เป็นดังนี้

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดนนทบุรีในปี 2559 ที่มีความสูงเป็นจำนวนชั้นมากที่สุด คือ โครงการแมนเนอร์ สนามบินน้ำ ซึ่งมีอาคารสูง 35 ชั้นถึง 2 อาคาร (และอาคารสูง 25 ชั้นอีก 1 อาคาร) รองลงมาคือ โครงการลุมพินีวิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว สูง 26 ชั้น 1 อาคารแต่ 2 ทาวเวอร์

โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดนนทบุรีในปี 2559 ที่มีพื้นที่ขายเป็นตารางเมตรมากที่สุด คือ โครงการแมนเนอร์ สนามบินน้ำ พื้นที่ขายประมาณ 68,000 ตารางเมตร และโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ที่มีมูลค่าโครงการสูงที่สุด คือ โครงการแมนเนอร์ สนามบินน้ำ เช่นเดียวกัน มีมูลค่าโครงการประมาณ 4,300 ล้านบาท ตามด้วยโครงการลุมพินีวิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว มีพื้นที่ขายประมาณ 40,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท

เทียบกับคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปี 2560 โครงการสูงที่สุด คือ โครงการ Parc 24 สูง 51 ชั้น รองลงมาคือ MARQUE Sukhumvit และ Ashton Asoke สูง 50 ชั้นเท่ากัน แต่เมื่อเทียบกับปี 2559 โครงการมหานคร นราธิวาสราชนครินทร์ สูงที่สุดถึง 72 ชั้น และกลายเป็นอาคารสูงที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือ Menam Residences เจริญกรุง สูง 54 ชั้น NOBLE Ploenchit สูง 51 ชั้น และ BANGKOK Sathorn สูง 50 ชั้นตามลำดับ ส่วนโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดคือ MARQUE Sukhumvit มูลค่าประมาณ 6,600 ล้านบาท ตามด้วย Ashton Asoke ประมาณ 6,350 ล้านบาท

เมื่อเทียบปีต่อปีกันแล้ว พอสรุปได้ว่าคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในนนทบุรีในปี 2560 และในปี 2559 มีจำนวนโครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่าโครงการค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ลดลงจากปีก่อนๆ แสดงให้เห็นภาวะอิ่มตัวหรือมีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จรอระบายอยู่อีกมาก ซึ่งกระจุกตัวอยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์เป็นหลัก

โครงการคอนโดมิเนียมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวนหน่วยสร้างเสร็จใหม่ในปี 2560 มากกว่าจังหวัดนนทบุรี 6 เท่า แต่ขนาดมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มากกว่าในจังหวัดนนทบุรี 14 เท่า