COLUMNISTS

สิทธิ์การเช่าระยะยาวและกรรมสิทธิ์สมบูรณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
1982

โครงการคอนโดมิเนียมและมิกซ์ยูส หลายโครงโครงการที่อยู่บนถนนพระราม 4 และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น หลังสวน ราชดำริ วิทยุ เกือบทั้งหมดเป็นโครงการที่อยู่บนที่ดินเช่าระยะยาวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานราชการ ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

wireless road

ดังนั้นโครงการที่พัฒนาบนที่ดินรูปแบบนี้จึงสามารถพัฒนาโครงการที่เป็นรูปแบบการเช่าได้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าระยะสั้น แบบพื้นที่อาคารสำนักงาน พื้นที่พาณิชยกรรม โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ หรือการเช่าระยะยาว 30 ปี แบบอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น

โครงการคอนโดมิเนียมที่ขายแบบสิทธิ์การเช่าระยะยาวในพื้นที่นี้นั้นได้รับความสนใจจากผู้ซื้อค่อนข้างมาก เพราะทุกคนรับรู้ว่าที่ดินในบริเวณนี้เป็นที่ดินที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้เกือบทั้งหมด โครงการคอนโดมิเนียมที่ขายแบบสัญญาเช่าระยะยาวในพื้นที่นี้จึงได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงในกลุ่มผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติ

  • รูปแบบการขาย สิทธิ์การเช่าระยะยาว  สิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า โดยทั่วไปอยู่ที่ 30 ปี  ราคาขาย 3 แสนบาทต่อตร.ม. รูปแบบโครงการคอนโดมิเนียมที่มีแบรนด์ โรงแรมเข้ามาเป็นผู้บริหารโครงการ หรือมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่
  • รูปแบบการขาย กรรมสิทธิ์สมบูรณ์  สิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ ไม่มีกำหนดสิ้นสุด  ราคาขาย 2.6 แสนบาทต่อตร.ม. โครงการคอนโดมิเนียมรูปแบบทั่วไปในกรุงเทพฯ

ราคาขายคอนโดมิเนียมแบบสัญญาเช่าระยะยาวในพื้นที่รอบ ๆ สวนลุมพินีนั้นก็ค่อนข้างสูง โดยโครงการที่เปิดขายล่าสุดในพื้นที่นี้นั้นมีราคาขายเริ่มต้นที่ประมาณ 3 แสนบาทต่อตารางเมตรกับคอนโดมิเนียมที่ขายแบบสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปีและสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีกทันที 30 ปีรวมเป็นทั้งหมด 60 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติมากมาย เพราะพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ และเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับสวนลุมพินีอยู่ในทำเลที่เป็นทำเลยอดนิยมของโครงการที่ขายแบบสิทธิการเช่า

ขณะเดียวกันโครงการที่ขายแบบกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของอาคารชุดก็มีในทำเลเดียวกัน โครงการล่าสุดเปิดขายที่ราคาเริ่มต้นประมาณ 2.6 แสนบาทต่อตารางเมตร ซึ่งก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน เพราะด้วยความที่ขายแบบกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ในพื้นที่ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์การเช่าระยะยาวทำให้มีความน่าสนใจขึ้นมาทันที

การที่มีหลายโครงการที่พัฒนาบนที่ดินสัญญาเช่าระยะยาวในพื้นที่นี้และมีกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2561 เป็นต้นไป และบางโครงการมีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ขายแบบสัญญาเช่าระยะยาวมีส่วนทำให้โครงการคอนโดมิเนียมที่ขายแบบกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ได้รับความสนใจมากขึ้น

แม้ว่าราคาขายอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่กรรมสิทธิ์บนที่ดินที่แตกต่างกันแบบชัดเจนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทั้งคนไทยและต่างชาติค่อนข้างมาก ถ้ารูปแบบโครงการของโครงการที่ขายแบบสัญญาเช่าระยะยาวไม่ได้โดดเด่นหรือว่าอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ไกลออกไปจากพื้นที่รอบๆ สวนลุมพินีส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเท่าที่ควร

แม้ว่ารูปแบบโครงการจะน่าสนใจเท่าใดก็ตาม เพราะยังคงสามารถหาซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการที่ขายแบบกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ได้อีกมากมาย โครงการที่ขายแบบสัญญาเช่าระยะยาวอาจจะมีมากขึ้นในอนาคต กรณีที่ราคาที่ดินในพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ นั้นสูงเกินไปและเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายที่ดินมาเป็นแบบสัญญาเช่าระยะยาวแทน