COLUMNISTS

เมื่อ ‘โควิด’ จบ! อุตสาหกรรมด้านสุขภาพต้องปรับตัวรับ ‘New Normal’

3982

เราต้องเผชิญกับ COVID-19 มาเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้ว การระบาดของ COVID-19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พฤติกรรมหลายอย่างนั้นคาดว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องปกติหรือ New Normal

แม้ว่าในอนาคตการระบาดของ COVID – 19 จบลงแล้วก็ตาม พฤติกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เช่น พฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และการไม่รับประทานอาหารด้วยช้อนเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องปรับตัวให้สอดรับกับโลกใบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

แต่บางครั้งพฤติกรรม New Normal ที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะทำให้ภาคการผลิตยังไม่สามารถตั้งรับได้ทันกับกำลังความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างผิดปกติ จนทำให้สินค้าบางอย่างเกิดการขาดแคลน เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์การแพทย์ และแอลกอฮอล์ เป็นต้น

03 1

ประเทศไทยของเรานับว่ายังมีความโชคดีที่เมื่อเดือนมีนาคามที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เพิ่มขอบเขตเพิ่มเติม นอกจากโรงงานผลิตเครื่องสำอางและโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ สามารถให้โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันและโรงงานผลิตยาแผนโบราณสามารถผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือได้ด้วย

อีกทั้งกรมสรรพสามิตร่วมกับโรงกลั่นในประเทศไทยหลายแห่งได้เปิดช่องให้สามารถนำแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นจากอ้อยและมันสำปะหลังที่เดิมใช้เป็นพลังงานอย่างเดียว นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ล้างมือทำความสะอาดได้โดยเรียกว่าสุราสามทับซึ่งกรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถซื้อ แอลกอฮอล์จากโรงงานมาผลิตผลิตภัณฑ์ล้างมือ

02 1

จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้โรงงานยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณหลายแห่งได้ช่วยกันปรับไลน์การผลิตยาเป็นการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนและดึงราคาไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นไป ซึ่งมองว่าความต้องการแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในครัวเรือนจะยังมีสูงต่อเนื่องตามพฤติกรรม New Normol ของผู้บริโภค

ในส่วนนี้ เจเอสพีก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้ใช้โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันมาตรฐาน GMP pic/s ซึ่งเป็นโรงงานผลิตภายใต้ห้องคลีนรูม ขึ้นทะเบียน จดแจ้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ล้างมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ 70 – 95 % ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้านและครัวเรือน alcohol 75% ผลิตภัณฑ์ใช้ในห้องแลป และในโรงพยาบาล alcohol 75% และ สารฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรม alcohol 90% ขึ้นไป โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ 1, 5 ,20 ,200 และ 1000 ลิตร

alcohol

ซึ่งการผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรม สามารถนำไปต่อยอด จากผลิตภัณฑ์เกรดเครื่องสำอางนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามสูตรตำรับ ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เช่นนำไปผลิตเป็นเจลล้างมือ นำไปผลิตเป็นสเปรย์ ตามสูตรเฉพาะของแต่ละโรงงานได้

ปัจจุบันอุตสาหกรรมผู้ผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าอุปโภค เช่น โรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน โรงงานผลิตยาแผนโบราณหรือโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมกันมีมากกว่า 2000 แห่ง ซึ่งทุกโรงงานที่สามารถนำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตในการผลิตผลิตภัณฑ์ ล้างมือ สามารถช่วยกันผลิตผลิตภัณฑ์ รวมกันได้ มากกว่า 30 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อกระจายให้กับคนไทยได้ครบทุกครัวเรือน และรับมือ New Normal ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)