CEO INSIGHT

‘ชาตยา สุพรรณพงศ์’ ประกาศกลยุทธ์ ‘Go Beyond’ ต่อยอดธุรกิจฟู้ดแพชชั่น

“ชาตยา สุพรรณพงศ์” นำทัพ ฟู้ดแพชชั่น โชว์ศักยภาพ ชูกลยุทธ์ “Go Beyond” เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจแบบไม่จำกัด

นับเป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่ฝ่าด่านโควิด-19 มาได้อย่างสวยงาม สำหรับ ฟู้ดแพชชั่น เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า ฌานา และเรดซัน ด้วยการกวาดรายได้กว่า 2,700 ล้านบาทจาก 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการนำทัพของ ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชาตยา1

นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของปี 2565 ถือได้ว่า ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายและสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาสร้างรายได้และกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เห็นได้จาก 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปี 2564 มากถึง 80% คิดเป็นรายได้ 2,700 ล้านบาท ถือว่าใกล้เคียงรายได้ก่อนสถานการณ์โควิดในปี 2563

สำหรับรายได้ดังกล่าว แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจร้านอาหารในเครือ ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า 2,606 ล้านบาท ฌานา 9 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ 85 ล้านบาท อาทิ ธุรกิจร้านรูปแบบใหม่ ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจสินค้าสำเร็จรูป

รวมไปถึงที่ได้มีการพัฒนาและต่อยอดจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจร้านอาหารมาสู่การเปิดธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียน ที่ในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้โตกว่าปี 2564 ถึง 5 เท่า

06 ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ ฟู้ดแพชชั่น โ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ว คือ การออกแบบระบบการทำงาน และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทสามารถใช้ Data ในการตัดสินและออกโปรโมชันที่โดนใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ในปีที่ผ่านมา เราสามารถออกโปรโมชันได้มากกว่า 50 โปรโมชัน และแต่ละโปรโมชันมีความ Dynamic คือออกในช่วงสั้นๆ 7 วัน 14 วัน และ 30 วัน และปรับเปลี่ยนตามกลุ่มประเภทลูกค้าแบบ Personalize Offering

ขณะที่ก้าวเดินนับจากนี้ นางชาตยา ได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยแนวคิด Go Beyond ด้วย Triple Bottom Line ได้แก่ People, Profit และ Planet ในการเป็นธุรกิจที่ดีกับมนุษย์ ดีกับโลก พร้อมสร้างผลกำไรเติบโตธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • People

การบริหารธุรกิจที่ให้ คน มาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยแนวคิดองค์กรแห่งความสุขผ่านกลยุทธ์ เก่ง ดี สุข เพื่อสร้างสรรค์วงจรแห่งความสุขที่ยั่งยืน ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ ทักษะของบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนมีคุณภาพของสังคม

05 ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ ฟู้ดแพชชั่น โ

อีกทั้งยังสร้างความเท่าเทียมในเรื่องการเข้าถึงศึกษา ด้วยการเสริมวุฒิการศึกษาคนในองค์กรด้วยโครงการ ทุนสานฝัน และ ก้อนรักเรียน ภายใต้การเปิดศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับวุฒิปวช. และสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยทักษิณา บริหารธุรกิจในระดับวุฒิปวส.

รวมถึงจับมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าพัฒนาหลักสูตร Passion Lab เพื่อพัฒนาทักษะในทุกด้านให้บุคลากรในองค์กร พร้อมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีของสังคมผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ และการเสริมสร้างความสุขด้วยรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนปัจจุบันแบบ Hybrid workplace & new flexible benefits

  • Profit

การสร้างผลกำไรให้ธุรกิจผ่านกลยุทธ์ธุรกิจ 3GO ได้แก่

Go Beyond Dine-in: เน้นการเสริมแกร่งให้แก่ธุรกิจร้านอาหารด้วย 3 แบรนด์ในเครือผ่านการยกระดับประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ภายในร้าน และประสบการณ์ดิจิทัล การขยายโอกาสในการทานทั้งที่ร้าน  และที่บ้าน ด้วยการพัฒนาโมเดลร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในรูปแบบ Digital Store

การนำเทคโนโลยีทันสมัยทั้ง การค้นหา จองคิว สั่ง จนถึงการชำระเงิน และเก็บคะแนน ร้านที่เป็น Cashless และ GON Bot เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และความสะดวกสบายให้กับลูกค้า รวมถึงการขยายฐานลูกค้า ด้วยการออกเมนูใหม่ และโมเดลร้านแบบใหม่ใกล้ลูกค้ามากขึ้น เป็นต้น

07 ภาพทีมผู้บริหารบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างความผูกพันของแบรนด์ บาร์บีก้อน ให้สร้างแรงบันดาลใจกับผู้คนอยู่เสมอ สุดท้ายคือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มประเภทซอสให้ลูกค้าสามารถนำไปสร้างความสุขได้ที่บ้าน

Go Beyond Thailand: การขยายธุรกิจในแนวกว้าง คือการขยายสาขาไปยังตลาดต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ประเทศมาเลเซีย โดยปีนี้ได้ขยายฝั่งมาเลเซียตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา และประเทศล่าสุด ลาว

โดยเฉพาะที่ลาวจะเป็นสาขาสแตนด์อโลนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเปิดมา โดยใช้พื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 30 สาขา และในปี 2565 มีรายได้รวมของสาขาในต่างประเทศ กว่า 425 ล้านบาท

Go Beyond Food Industry: การต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญด้านคนสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับปีการศึกษา 2565 มีจำนวน 310 คน และศูนย์ฝึกอบรม เปิดสอนหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตั้งแต่ปี 2564 โดยใน 3 ไตรมาสปีนี้ มีผู้ผ่านการอบรมรวมกว่า 10,000 คน

  • Planet

การลดผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2030 และจะเป็นองค์กรที่บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2050 (Net Zero Emissions by 2050)

01 นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ

ส่วนเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในปี 2565 ได้ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 3,500 ล้านบาทพร้อมคาดการณ์ว่าในปี 2566 ฟู้ดแพชชั่นจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 3,800 ล้านบาท ด้วยการขยายโอกาสการรับประทานให้มากกว่าการนั่งรับประทานที่ร้านและในห้างฯ

พร้อมกันนี้ ได้ขยายโมเดลร้านในรูปแบบ GEX (Gon Express) การขายแบบเดลิเวอรี่ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์แบบใหม่รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ GON Product ซอสบาร์บีคิว ที่ล่าสุดได้รับการตอบรับดีเกินคาดหลังทดลองทำตลาดบนออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายสาขาในประเทศไทยรวมทุกแบรนด์มากกว่า 30 สาขา และการขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มอีก 4 สาขา เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังมีแผนการปรับรูปแบบร้านบาร์บีคิวพลาซ่าด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ได้แก่ Platform Line @GonGang ที่สามารถให้บริการ สิทธิประโยชน์สมาชิก การสะสม-แลกคะแนน การสั่งซื้อเดลิเวอรี่ การซื้อ voucher รวมถึงการสอบถามโปรโมชันต่างๆ การใช้หุ่นยนต์ GON Bot มาให้บริการภายในร้าน เพื่อให้บริการใน 60 สาขา การปรับปรุงสาขาเดิมกว่า 50% ของสาขาทั้งหมดให้เป็นสาขาที่ที่ไม่ต้องใช้เงินสด (Cashless)

พร้อมด้วยการเปิด Digital Store ที่ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลตั้งแต่จองคิวถึง สั่ง จนถึงการชำระเงิน และเก็บคะแนน แห่งแรกที่สีลม คอมเพล็กซ์ โดยพัฒนาระบบร่วมกับ Hato Hub ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์และตั้งเป้าจะเปิด Digital Store ทั้งหมด 40 สาขา ภายในปี 2566

นางชาตยา ปิดท้ายว่า สถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม และให้บทเรียนมากมาย รวมถึงการเปิดประตูบานใหม่ในการทำธุรกิจของฟู้ดแพชชั่น ทั้งการขายเดลิเวอรี่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การเปิดธุรกิจด้านการศึกษา และการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ของการทานอาหารให้กับผู้คนในทุกมิติ

ที่สำคัญคือ การทบทวนแนวคิดธุรกิจสู่การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนที่จะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ ผู้คน และสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo