CEO INSIGHT

‘วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์’ ปักธง ‘เบทาโกร’ ขึ้นแท่นบริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล

เปิดวิสัยทัศน์ “วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์” แม่ทัพเบทาโกร ปักหมุดสู่บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน หลังดำเนินธุรกิจครบรอบ 55 ปี

กว่า 55 ปีของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับก้าวเดินนับจากนี้ เบทาโกร ได้ประกาศจุดยืนมุ่งสู่ World-class Integrated Food Company for Sustainable Life

เบทาโกร

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา เบทาโกรในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจร และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับสากลของประเทศไทย ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้ยึดมั่นในแนวคิดขององค์กร ที่ต้องการช่วยให้ผู้คนและชุมชนมีชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า มีความปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม

เบ

ในการดำเนินธุรกิจครบรอบ 55 ปี ได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบการจัดการข้อมูล โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน ในกรอบการทำงาน ESG (Environment-Social-Governance) ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจบนความท้าทาย และยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต

สำหรับเป้าหมายหลัก มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจรระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน (World-class Integrated Food Company for Sustainable Life) โดยครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและการมีแบรนด์สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

เบทาโกร1

หมุดหมายที่จะก้าวสู่ผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจรระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเบทาโกร  ที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงแสวงหาโอกาสเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ขณะเดียวกัน ยังต้องสามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบัน และรองรับการเติบโตในอนาคต โดยที่ผ่านมา บริษัทเน้นการพัฒนาและการลงทุนด้าน Food-Tech, Agri-Tech และ Restaurant-Tech เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น ธุรกิจโปรตีนทางเลือกจากพืช ภายใต้แบรนด์ Meatly! และบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิในชื่อ Kerry Cool

เบทาโกร

วสิษฐ วางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และขยายกำลังการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยมีแผน การลงทุนเพิ่มในประเทศเมียนมา เพิ่มกำลังการผลิตในประเทศกัมพูชาและลาว รวมถึงเพิ่มจุดหมายปลายทางการส่งออก ตลอดจนขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น

สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ คือการสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ด้วยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยโฟกัสไปที่ 4 เป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเราโดยตรง ได้แก่

เบทาโกร3

 

 

  • การมุ่งขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
  • เดินหน้าการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยการสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
  • แสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมด้วยการดำเนินธุรกิจในกรอบการทำงาน ESG
  • การปรับสู่แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปพร้อมกับประเทศไทยและนานาชาติ

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญที่จะนำพาเบทาโกรก้าวไปสู่การเป็นบริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo